Kontakta oss

Kontakta oss +46 40 365 24 7

Kontakta oss

Kund Kylning av borrkrona

Plats USA och Kanada

Områden Olja och gas

Utmaningen

Hjälpa till att förhindra produktionsnedgång

Ett stort företag inom hållbar energi i Fort McMurray, Alberta, stod inför en kris inom temperaturstyrning vid deras tankar för blandad och utspädd bitumen. Utspädd bitumen har lägre viskositet, vilket innebär att den kan transporteras i pipelines. Detta bidrar till att hålla nere transportkostnader, men kan samtidigt vara en riskfylld process. Om blandningen inte kyls ner tillräckligt finns risken att ångorna kan antändas, vilket inte bara är allvarlig risk för hälsa och säkerhet, det utgör även en reell risk att anläggningen måste stängas ner. Utan kostnadseffektiv och tillförlitlig kylning stod vår kund inför en minskning av utmatningen och förlorad produktivitet.

Projektfakta

6 MW

Totalt levererad kraft

4 000 ton

Levererad kylningskapacitet

1,1 °C

Temperatursänkning efter kylning

192 000 bbd

Mängd utspädd bitumen som kylts ner

Lösningen

Ett kylningspaket utformades för att uppfylla kundens behov

Det verkliga värdet för kunden låg i användningen av våra beprövade specialdesignade processtjänster. På kort tid kartlade våra ansvariga ingenjörer projektets omfattning, skapade villkorsmodeller, simulerade potentiella lösningar och levererade kostnadsförslag. 

Efter genomgång av våra planer beslutade kunden att man villa göra den tillfälliga installationen till en permanent lösning och man tog en ett bygg- och ingenjörsföretag för att utföra det tunga arbetet. I nära samarbete med byggföretaget tillhandahöll vi processkrav, team för mekaniska och elektriska koncept, kylningsutrustning, teknisk support och projektledning.

aggreko gör skillnad

Sätta samman rätt team för att utföra jobbet.

Resultatet

Blandningsförloppet tillbaka på rätt spår

Vi levererade 4 000 ton kylningsutrustning som drevs av en kraftförsörjning på 6 MW och gjorde att blandningsförloppet kunde fortsättas med önskade temperaturer. Det nya systemet hade en kylningskapacitet på 192 000 bbd utspädd bitumen till under 37,8 °C, jämfört med det tidigare höga värdet på 57 °C och få tillbaka tankarna till full kapacitet.

Våra serviceingenjörer var en del i projektet under hela förloppet. Man tillhandahöll expertkunskap och den förståelse som krävdes för att hålla igång projektet och säkerställa att alla elektriska och mekaniska komponenter kopplades samman i rätt ordning och på rätt sätt. 

 

”Vi har expertkunskapen som krävs för att utveckla och installera en lösning på några veckor, utan stora kapitalinvesteringar.”

Kontakta oss

Vi hjälper dig att hitta rätt lösning