Kontakta oss

Kontakta oss +46 40 365 24 7

Kontakta oss

Kund Gasutvinningsföretag

Plats Mississippi, USA

Områden Olja och gas

Utmaningen

Göra gasexploateringen mindre riskfylld

För olje- och gasbolag är provborrningar en dyr gissningslek – framförallt i avlägsna områden utan tillgång till elnätet. För att undvika onödiga ekonomiska risker måste man ha kraftförsörjning som är så effektiv som möjligt, men även anpassningsbar för att snabbt kunna klara av när källan ska börja producera.

Det var exakt denna utmaning som ett gasbolag i Mississippian Lime stod inför. Man bad oss att ta fram en kraftförsörjning som skulle hjälpa dem att växa, utan att kostnaderna sköt i höjden.

Projektfakta

18 månader

Projektets varaktighet

75 % besparing för bränslekostnader

Tack vare användningen av naturgas istället för diesel

8-10 cent/kWh

Värde som vi levererade

Lösningen

Skalbara system som ger hanterbar kraftförsörjning

Vi konstruerade en tillfällig, skalbar kraftförsörjning som var anpassad efter företagets olika tillväxtfaser. När källorna tas i drift installerade vi en mobil naturgasgenerator som drevs av gasen från själva källan. När sedan elnätet nådde ut till platsen ersättes dessa av ett enda naturgasdrivet mikroelnät som omfattade fyra 1,3 MW containerenheter som vi anslöt till gaskällan och kopplade in på elnätet. Detta fungerade som ett centralt kraftverk som levererade den ström som behövdes, på samma sätt som ett vanligt elnät. Vi utrustade även mikro-elnätet med ARM (Aggreko Remote Monitoring), som hjälper våra ingenjörer att förebygga problem med hjälp av realtidsdata direkt från generatorerna. 

aggreko gör skillnad

Att förstå att alla projekt inte är lika.

Resultatet

Reducering av bränslekostnaderna med 75 % över 18 månader

Under 18 månader levererade vi tillförlitlig kraftförsörjning till respektive utvecklingsområde, på ett sätt som var enkelt att återskapa vid varje ny borrplats och som gav stora besparingar. Genom att använda naturgas istället för diesel sparades 75 % på bränslekostnader och hela systemet levererade 8-10 cent/kWh.

"Många av våra kunder inom olje- och gasindustrin ställs inför detta problemet. Det är vårt jobb att skapa ett system som håller igång kraftförsörjningen samtidigt som den ekonomiska bördan lättas."

Kontakta oss

Vi hjälper dig att hitta rätt lösning