Kontakta oss

Kontakta oss +46 40 365 24 7

Kontakta oss

Kund BC Operating

Plats Texas, USA

Områden Olja och gas

Utmaningen

Snabbt hitta en billig, alternativ bränslekälla

BC Operations i västra Texas hade begränsa tillgång till den elektriska infrastrukturen, vilket i sin tur innebar att 16 av borrhålen underpresterade eller stängdes ner helt på grund av bristen på kraftförsörjning. En uppgradering av nätet låg minst sex månader fram i tiden, under tiden behövde man en snabb, kostnadseffektiv kraftförsörjning.

Den tillfälliga kraftkällan fick inte omfatta diesel, LPG, LNG eller CNG, eftersom dessa är för dyra och det enda andra alternativet var gas från fältet. Tyvärr innehöll gasen från fältet farligt höga halter svavelväte och en permanent reningslösning för gasen skulle också bli för dyr. Frågan var: Vad kunde vi komma på för att övervinna alla dessa utmaningar?

Projektfakta

10:1

Energiåterbetalning per månad

16

Underpresterande borrhål som kunde återtas till 100 % kapacitet

93 ppm

Ursprungliga H2S-nivåer

0 ppm

H2S-nivåer efter reduktion

Lösningen

SulfaBate-torn och gasvätskeseparatorer för att omvandla giftig gas till en tillgång

Våra tekniska specialister bedömde anläggningen och insåg att det fanns ett kostnadseffektivt sätt att rengöra den giftiga gasen, omvandla den till ett bränsle som kunde användas i processen. Man valde att använda SulfaBate-torn för att rena gasen och flera gasvätskeseparatorer för att reducera vätskan. Denna bränslekälla matades därefter in i generatorerna med en tillfällig flamma för att rena gasen och den torra avsurade gasen matades därefter in i 2 x 1 MW naturgasgeneratorer som gav tillräcklig kraftförsörjning till anläggningen.

Extrakraft möjliggjorde att åtta borrhål kunde ställas om från kolvpump till elektriska dränkpumpar (ESP) för att pumpa upp materialet till ytan. Detta innebar i sin tur att fältpersonalen genast kunde börja borra nya borrhål.

aggreko gör skillnad

Vi börjar alltid med att fråga oss: ”Vad händer om?”

Resultatet

Sexton underpresterande borrhål kunde återtas till 100 % kapacitet

Sulfidnivåerna reducerades från 200 ppm H2S till 0 ppm och den extra bränsletillförseln till nätet innebar att man kunde ta dränkpumparna i drift och få upp borrhålen till en produktivitet på 100 procent. Hela arbetet med installation utfördes på mindre än
en vecka. Detta överträffade kundens ursprungliga förväntningar och gav en energiåterbetalning på 10:1 per månad – stora besparingar oavsett hur man ser det.

”Aggreko kunde klara alla våra kraftförsörjningskrav – från att hitta rätt filterleverantör till att anpassa en kraftförsörjningslösning som bidrog till att öka vår produktion över vår ursprungliga uppskattning.”

Jason Wacker Operations Manager ,
BC Operating

Kontakta oss

Vi hjälper dig att hitta rätt lösning