Kontakta oss

Kontakta oss +46 40 365 24 7

Kontakta oss

Kund Borrplattform utanför kusten

Plats Mexikanska golfen, USA

Områden Olja och gas

Utmaningen

Design av ett explosionssäkert kylsystem

En oljeplattform på Gulf-kusten hade allvarliga problem med temperaturen på den gas som flödade in i rören och var tvungen att reducera för att kompensera problemet. Höga sommartemperaturer och en tredje oljekälla som skulle tas i drift var viktiga, bidragande faktorer. När man kontaktade oss för snabb hjälp var temperaturen redan uppe på 48,5 °C – bara en grad från säkerhetsgränsen på 48,9 °C. Den konstruktion vi kom fram till skulle ta hänsyn till plattformens storlek, höga gastryck, avsevärda kraftbegränsningar och begränsat utrymme. Dessutom skulle den vara explosionssäker.

Projektfakta

48,3 °C

Inledande temperatur

42,2 °C

Temperatur efter kylning

7 dagar

Installationstid

50 %

Produktivitetsökning

Lösningen

En kylanläggning som kördes dygnet runt

Eftersom vi viste att det var ont om tid var vi igång redan två timmar efter telefonsamtalet. Vi samordnade våra resurser, bedömde situationen och mobiliserade en flotta av kylenheter. 

Våra tekniker konstruerade därefter en kylanläggning med slutet vattensystem som kunde anslutas till kundens värmeväxlare. Hela konstruktionen och installationen utfördes på bara sju dagar och pressade ner gastemperaturen till 42,2 °C, vilket bidrog till att plattformen kunde utöka produktionen. All utrustning testades enligt kraven innan den levererades och även efter installation på plats, dessutom bistod vi med personal dygnet runt för att sköta utrustningen. 

aggreko gör skillnad

Vi kyler ner alla svåra situationer utan problem.

Resultatet

Temperaturen sänktes och produktionen ökades

Vår direkta agerande innebar att kunden hade ett fungerande system inom sju dagar. Den tillfälliga kylanläggningen med sluten slinga klarade säsongstemperaturerna och kunde sänka utmatningstemperaturen med 10 procent, ner till en säker nivå på 42,2 °C, detta innebar i sin tur att gasflödet kunde ökas med 50 procent. Konstruktionen uppfyllde de specifika kraven och det utrymme som fanns på plattformen, samt att alla komponenter var explosionssäkra. Framgångarna med den tillfälliga kylanläggningen innebar att kunden markant kunde öka produktionen och man undvek stora ekonomiska skador.

”Det faktum att vi kan agera omgående vid ett nödläge och få installerat ett paket på bara sju dagar bidrog till att hålla oljeriggen säker för arbetarna och förbättrade kundens ekonomiska resultat.”

Kontakta oss

Vi hjälper dig att hitta rätt lösning