Kontakta oss

Kontakta oss +46 40 365 24 7

Kontakta oss

Kund Styrenanläggning

Plats Gulfkusten, USA

Områden Petrokemiskt och raffinaderi

Utmaningen

Avfuktad kall luft behövdes till reaktorer vid revisionsstoppet

En styrenfabrik på Gulfkusten ville förhindra beläggningar i styrenmetalloxidkatalysatorn vid ett förestående revisionsstopp. Det var dock lurigt att ta bort den från reaktorn. Om den utsätts för vatten skulle katalysatorn inaktiveras och ge sämre avkastning. 

Tillverkaren visste vad som behövdes. Specifikt behövde man en kontinuerlig ström avfuktad, konditionerad luft som skulle ledas genom reaktorerna och värmeväxlarna för att ”avskärma” utrustningen och skydda katalysatorn. Man visste vem som skulle klara att leverera dessa exakta behov.

Projektfakta

10 dagar

Tid för revisionsstopp

-14 °C – -1 °C

Daggpunkt

10-15 %

Relativ fuktighet

29,5 – 32 °C

Torrtemperaturer

Lösningen

De specifika värderna för fuktighet och temperatur upprätthölls under 10 dagar

Vi tog hand om situationen. Vi utformade ett system som skulle ge en stabil luftström vid -14 °C till -1 °C daggpunkt, 10 till 15 procent relativ fuktighet och torrtemperaturer på 29,5 °C till 32 °C. Dessa specifika värden upprätthölls under de 10 dagar som det tog att ta bort katalysatorn.

I projektets andra fas sänkte vi luftvolymen medan raffinaderiet genomförde inspektioner, reparationer och laddning av ny katalysator. Dessutom tillhandahöll vi luftkonditionering till de 13 gångvägar som var öppna under själva processen.

aggreko gör skillnad

Vi vet hur viktigt det är att uppfylla strikta krav inom uppvärmning och kylning, även under underhållsarbeten.

Resultatet

Katalysatorn skyddad av ett täcke med konditionerad luft

Styrentillverkaren kunde tryggt fortsätta med revisionsstoppet utan att riskera att orsaka skador på styrenmetalloxidkatalysatorn. Tack vare täcket av konditionerad luft som vi ledde in över reaktorerna, växlare och rör kunde avkastningen upprätthållas och projektet löpte på utan problem. 

Aggreko Process Services hade ett nära samarbete med tillverkaren under hela förloppet. Man förlitade sig på vår expertis, hjälpte till att placera vår utrustning där den behövdes för att klara uppgiften. Det var ett perfekt teamarbete.

”Allt handlade om siffror. Med så pass snäva gränser för temperatur och fuktighet var det otroligt viktigt att ha rätt utrustning vid rätt tid och på rätt platser.”

Kontakta oss

Vi hjälper dig att hitta rätt lösning