Kontakta oss

Kontakta oss +46 40 365 24 7

Kontakta oss

Kund Syntetisk råoljeanläggning

Plats Alberta, Kanada

Områden Petrokemiskt och raffinaderi

Utmaningen

Tillfällig ersättning av huvudluftfläkt

Vår kund, som driver en syntetisk råoljeanläggning, hade planerat in underhåll på en coker-enhet. Men en vecka innan man började så havererade huvudluftfläkten.

Detta skapade problem i planeringen. Det innebar att man skulle behöva stänga ner coker-enheten i förtid och det var inte troligt att fläkten skulle hinna åtgärdas innan planerad återstartsdatum för coker-enheten. Resultatet: betydande förluster för företaget.

Projektfakta

18 dagar

Upptid för det tillfälliga systemet

150 000 SCFM

Levererad oljefri tryckluft

33 MW

levererad ström

CAD 70 miljon

Förhindrade förluster

Lösningen

Ett system som skulle klara att blåsa 150 000 SCFM oljefri luft 

Vi levererade en luftkompressor som kunde ge 150 000 SCFM oljefri luft, 33 MW effekt, 2 000 ton kyltornskapacitet, 56 el-distributionskomponenter och 480 V lågspänningskabel. Det är mycket utrustning och effekt att koordinera, därför tilldelade vi uppdraget som projektledare till en chefsingenjör och våra tekniker arbetade på plats för att styra aktiviteterna dygnet runt under hela uppgraderingen.

Tillsammans med personalen på anläggningen koordinerade vi även mobilisering, installation och idriftsättning av projektets samtliga faser.

aggreko gör skillnad

Teknisk support och konstruktionslösningar, inte bara uthyrning.

Resultatet

18 dagars backup gav besparingar på 70 miljoner kanadensiska dollar

Vårt tillfälliga system kördes under 18 dagar utan avbrott, fram tills huvudfläkten kopplades in igen vid en avbrottsfri övergång. För kunden hade dessa 18 extra driftdagar ett ungefärligt värde på 70 miljoner kanadensiska dollar.

Omställningsschemat kunde följas och coker-enheten startades i rätt tid och vår kund var mycket nöjd med att kunna åtgärda den havererade fläkten med minsta tänkbara inverkan på produktiviteten.

”Vi är ett av endast några få företag som kan genomföra och arrangera stora oljefria centrifugalkompressorer under begränsade ramar.”

Kontakta oss

Vi hjälper dig att hitta rätt lösning