Kontakta oss

Kontakta oss +46 40 365 24 7

Kontakta oss

Kund Raffinaderi på Gulfkusten

Plats USA

Områden Petrokemiskt och raffinaderi

Utmaningen

Kylning av matning till coker för att undvika stillestånd på raffinaderi 

För ett raffinaderi är det av yttersta vikt att undvika stillestånd. Men när man står inför en sex veckor lång större omställning av en coker-enhet måste man ha en plan för hur man ska hantera utmatningen från enheterna uppströms i kedjan, i annat fall kan hela raffinaderiet behöva stängas ner. 

I den situationen befann sig ett stort raffinaderi på Gulfkusten, som upparbetar mer än 300 000 fat råolja per dag till bensin, flygbränsle och diesel. Det var dags för omställning av coker-enheten och om man inte kunde hitta ett säkert sätt att förvara den VTB (vacuum tower bottoms) som dagligen matas in i coker-enheten skulle hela raffinaderiet behöva stängas ner. Det är en stor utmaning att lagra matningen till coker-enheten eftersom det har en temperatur på 315 °C.

Projektfakta

600 °C

Inledande temperatur på cokermatning

150 °C

Måltemperatur för cokermatning

6 veckor

Omställningens varaktighet

300 000 fat

Daglig bearbetningsvolym av råolja

Lösningen

Raffinaderiklassat system kyler ner cokermatningen från 315 °C till 65 °C 

Vi konstruerade ett komplext kylningssystem som uppfyllde raffinaderiets krav. Våra raffinaderiklassade värmeväxlare, kyltorn och kylvattenpumpar klarade att kyla ner matningsströmmen till coker-enheten till 65 °C. När VTB svalnar blir den tjockare. För att bidra till att sänka viskositeten och förbättra värmeöverföringen tillsatte vi diesel som tillsats. Efter kylning kunde VTB transporteras bort från anläggningen och lagras i tankar. 

När coker-enheten var redo för drift igen reverserade vi helt enkelt processen och den lagrade cokermatningen transporterades tillbaka till anläggningen och värmdes upp igen. 

aggreko gör skillnad

Design och leverans av raffinaderiklassad utrustning och system.

Resultatet

Man undvek stillestånd och sparade pengar genom att hyra utrustning

Raffinaderiet kunde säkert lagra cokermatningen med hjälp av vår tillfälliga kylning och lagringslösning. Detta innebar att uppströms enheter för råolja och vakuum kunde hållas igång medan coker-enheten var bortkopplad, på så sätt mildrades omställningens ekonomiska inverkan. 

Omställning av coker-enhet behöver utföras vart fjärde till vart femte år. Vår kund blev så imponerad av kostnadsbesparingarna när man hyrde utrustning av Aggreko att man istället för att köpa in egen utrustning valde att vända sig till oss för alla omställningar av coker-enheter.

”Kylning av matning till coker till hanterbara temperaturer är fullt möjligt om man har tillgång till rätt utrustning och kunskap.”

Kontakta oss

Vi hjälper dig att hitta rätt lösning