Kontakta oss

Kontakta oss +46 40 365 24 7

Kontakta oss

Kund Raffinaderi i Mellanvästern

Plats USA

Områden Petrokemiskt och raffinaderi

Utmaningen

Stora skadekostnader på grund av tunga kolväten 

Det är otroligt hur stora skador lite tungt kolväte kan orsaka. Med 50 miljoner USD i kostnader var raffinaderiet i mellanvästern desperata att lösa ett envist problem i kretsen för återvinningsgas. 

Det var ett lurigt problem, temperaturen i lågtrycksseparatorn var inte helt rätt och kolväte och vätgas separerades inte ordentligt från uppgraderad naftavätgasen. Den högre temperaturen förhindrade kondensering av tunga kolväten, vilket i sin tur skapade problem nerströms. Raffinaderiet hade råkat ut för omfattande stillestånd och intäktsförlusterna var enorma.

Projektfakta

50 USD miljon

Redan registrerade förluster

90 %

Reducering av ingångstemperatur

13 %

Över målbelastningen

Lösningen

Glykol kyler ner kolväten i rätt tid och på rätt plats

Raffinaderiet behövde kondensera tyngre kolväten i separatorn istället för längre ner i rörledningarna.

Vi fick designa ett system för att få igång raffinaderiet igen. Vi använde befintlig växlare, men istället för att använda anläggningens kylvatten valde vi att använda vår egen återcirkulationslösning för glykol från en luftkyld kylanläggning. Den skulle enkelt klara säsongsförändringarna i omgivande temperatur, som tidigare hade orsakat problem med kondenseringen.

aggreko gör skillnad

Vi åtog oss och klarade uppgiften att lösa komplicerade kylningsproblem på unika platser.

Resultatet

Bra kylning och slut på förlorade pengar 

Gasen som leds in i separatorn kyldes ner från ungefär 121 °C till bara 4,4 °C vid en belastning på 4,3 miljoner BTU per timme. Vår maximala belastning på 4,87 miljoner BTU per timme var 13 procent högre än projektets designbelastning. Nu kunde kolväten kondenseras och fångas upp istället för att fortsätta nerströms och orsaka problem i systemen. 

Totalt sett kunde raffinaderiet undvika ytterligare skador på kretsen för återvinningsgas och undvika dryga underhållskostnader. Vår kylning bidrog även till att förbättra lågtrycksseparatorns prestanda så att den på ett bättre sätt kunde rena den uppgraderade naftavätgasen.

”Det krävs omfattande kunskaper för att designa ett optimalt system för de olika gaser som förekommer på ett raffinaderi. Inom Aggreko har vi stora kunskaper inom detta område.”

Kontakta oss

Vi hjälper dig att hitta rätt lösning