Kontakta oss

Kontakta oss +46 40 365 24 7

Kontakta oss

Kund Raffinaderi på västkusten

Plats USA

Områden Petrokemiskt och raffinaderi

Utmaningen

Hjälpa ett raffinaderi att uppfylla utsläppsstandarderna under en större inspektion

Ett raffinaderi på västkusten bokade in en större inspektion av deras hydrocrackerenhet och visste att det skulle leda till höga utsläpp. Aktuell kalifornisk lag innebar striktare bestämmelser för utsläpp och raffinaderiet beräknade att de skulle överskrida gränsen med 150 procent. 

Det som behövdes under översynen var en kraftkälla som skulle uppfylla miljöbestämmelserna men även leverera projektet i tid. Vi kom på idén att använda gasgeneratorer men kunden var osäker. Skulle det inte fungera med deras aktuella infrastruktur? Skulle det vara säkert och uppfylla alla bestämmelser?

Projektfakta

99,7 % upptid

Gasgeneratorernas effektivitet

97 % minskning

Av utsläppen genom att använda gas i stället för diesel

6,5 månader

Installationstid

Lösningen

Gasdrivna generatorer i stället för dieseldrivna motorer   

Vi satte samman en plan som vi var övertygade skulle fungera, men kunden var fortfarande tveksam. Om det blev fel skulle det få allvarliga följder i form av höga böter och straffavgifter till förlorat anseende i samhället. 

För att lindra deras fruktan anlitade vi en neutral utomstående ingenjör för att gå igenom planen. Han godkände den så vi satte igång att installera en naturgasgenerator, kompressor, värmeväxlare och luftkonditionering för slutna utrymmen. 

Vi levererade även fyra Tier 4 200 kW dieselmotorer som backup. Tier 4-enheterna är den senaste generationen av dieselmotorer med minskade utsläpp.

aggreko gör skillnad

Andra experter höll med om att våra idéer skulle betala sig.

Resultatet

Utsläppsbestämmelserna uppfylldes, inga böter eller avgifter 

Naturgasgeneratorn körde kontinuerligt under de sex och en halv månader som hydrocrackern genomgick det större underhållet och uppgraderingen. 

Det var ett problemfritt projekt utan behov att serva installationen under tiden. Det hade en upptid på 99,7 procent och användningen av gasgeneratorer i stället för dieselmotorer gjorde att raffinaderiet kunde minska utsläppen med 97 procent.  

Raffinaderiet uppfyllde alla Kaliforniens lagar gällande utsläpp och undvek därmed böter, straffavgifter och förlorat anseende i samhället och branschen.

”Vi var övertygade om att våra gasgeneratorer skulle fungera men var glada över att vårt arbete validerades av en oberoende specialist. Att få kunderna att känna sig trygga är en del av jobbet.”

Kontakta oss

Vi hjälper dig att hitta rätt lösning