Kontakta oss

Kontakta oss +46 40 365 24 7

Kontakta oss

Kund Ett större raffinaderi

Plats USA

Områden Petrokemiskt och raffinaderi

Utmaningen

Minska fackelutsläppen under en uppgradering

Ett stort raffinaderi förberedde sig för ett större underhåll för att uppfylla strängare miljölagar. Stora underhåll är riskfyllda och företaget vet att facklan – förbränningen av överskottsgas – var viktiga överväganden under nerstängnings- och uppstartsprocesserna. Gasåtervinningssystemet kan bli överbelastat, vilket drar ut på det redan stora, komplexa och omfattande arbetet. Raffinaderi var på jakt efter en partner med stora kunskaper om processen, raffinaderiklassad utrustning och fullserviceexpertis, som kunde hjälpa dem.

Projektfakta

90 %

Minskning av utsläppen

6 veckor

Installationstid

Lösningen

Expertis på platsen och raffinaderi-klassad utrustning

Vi skickade dit vårt specialistteam för att ge råd om hur man kunde förbättra arbetet och diskuterade miljörelaterade frågor. Teamet arbetade med raffinaderiets ledande ingenjörer för att ta fram ett paket som skulle fungera tillsammans med anläggningens infrastruktur, förhindra att fackelsystemet blev överbelastat, reducera rengöringstiden och minska uppstartstiden.

På mindre än sex veckor hade vi installerat värmeväxlare, mottagare, pumpar, generatorer och strömförsörjning. Platsrådgivningstjänster ingick, liksom ett team med lokala tekniker som hjälpte till med uppstartsprocessen, projektorganisation och utbildning av raffinaderiets personal för att de skulle bekanta sig med installationen. 

aggreko gör skillnad

Aggreko Process Services har ett team med miljöexperter.

Resultatet

Utsläppen minskades med 90 % jämfört med tidigare uppgraderingar

Tack vare våra stora projektledningskunskaper och driftsexpertis kunde vi designa och leverera en lösning som gjorde det möjligt för raffinaderiet att minimera facklan under ett större underhåll. 

Paketet kylde, kondenserade och samlade upp den största delen av ångorna i avlastningssystemet, vilket minimerade belastningen och ledde till en minskning av utsläppen med 90 % jämfört med tidigare uppgraderingar. Våra kunder sparade tid och pengar och det gav även positiva effekter för miljön.

”Genom att använda Aggrekos utrustning, tekniska design och platssupport uppfyllde vi våra mål på kortare tid, vilket är kritiskt vid varje omställning.”

Nerstängningstekniker

Kontakta oss

Vi hjälper dig att hitta rätt lösning