Kontakta oss

Kontakta oss +46 40 365 24 7

Kontakta oss

Kund Ammoniakanläggning i sydöst

Plats USA

Områden Petrokemiskt och raffinaderi

Utmaningen

Öka kväveflödet under sommaren

Tillverkning av ammoniak kräver tillförsel av väte och kväve med exakt blandningen 3:1. Om blandningsförhållandet ändras så kommer ammoniakproduktionen sakta att försättas i stillestånd. 

Kväve kommer från utomhusluften och matas in i reaktorn via en stor kompressor, men under sommaren har utomhusluften lägre densitet och därmed reduceras flödet och ammoniakproduktionen minskar.

Ett sätt att få upp hastigheten igen är att kyla luften när den kommer in i kompressorn. Tillverkarna har redan testat detta med kylsystemet var inte tillförlitligt och kunde inte upprätthålla det luftflöde som krävdes. Skulle vi med topptemperaturer på 40 °C kunna ta fram ett kylsystem som skulle få tillbaka flödet till vinternivåerna?

Projektfakta

40 °C

Topptemperatur under sommaren

21 700–22 700 kg/h

Uppnått flöde

38 ton per dag

Ammoniakproduktion efter installation

Lösningen

Tvåstegssystem för att kyla utomhusluften 

Våra APS-ingenjörer (APS = Aggreko Process Service) som är specialiserade på temperaturkontroll gick igenom några olika scenarier och beslutade att det effektivaste sättet att bekämpa de höga sommartemperaturerna och den efterföljande minskningen av flödet var att bygga ett tvåstegssystem som kylde utomhusluften.

Vi designade en luftkonditioneringsenhet som kylde utomhusluften i filterhus. När temperaturen på luften i filterhusen hade minskat till 10–13 °C leddes den genom kompressorerna. Designen ställde upp speciella villkor för att undvika att trycket föll efter att kompressorn hade tagit in den kylda luften. 

aggreko gör skillnad

Vi gör mer än att bara leverera uthyrningsenheter till kunderna. Vi tillhandahåller expertkunskap för att lösa problemen.

Resultatet

Produktionen tillbaka till upp till 38 000 ton per dag 

Tvåstegssystemet ökade luftmassaflödet till ungefär 2500–3400 kg/h, vilket ökade flödet till vinternivåerna på ungefär 21 700–22 700 kg/h, även om utomhustemperaturerna steg kraftigt. 

Kunden var mycket glad för den service som våra ingenjörer levererade, och köpte processkunskap och expertis tillsammans med rätt utrustning. Det integrerade paketet fick upp ammoniakproduktionen till 38 ton per dag, ett avsevärt bidrag till anläggningens resultat. 

Kylningsenheterna ställdes på plats med minimala störningar eller stilleståndstid för anläggningen.

”Det var tillfredsställande att lösa kundens kylningsproblem och se dem komma tillbaka till full produktivitet på några dagar.”

Kontakta oss

Vi hjälper dig att hitta rätt lösning