Kontakta oss

Kontakta oss +46 40 365 24 7

Kontakta oss

Oljeraffinaderi

Storbritannien

Utmaningen

Öka kylningen för att förbättra vakuum och optimera destillationsprocessen

Ett stort oljeraffinaderi i Storbritannien hade problem med vakuum i sin vakuumdestillationsenhet (VDU) på grund av otillräcklig kylning av de överliggande kylarna och ångejektorerna. Detta innebar att VDU:n producerade produkter av lägre kvalitet och lägre volym. Problemet härstammade från anläggningens kyltorn och kylanläggning som inte klarade att producera tillräcklig kylkapacitet under de varma sommarmånaderna.

Aggreko behövde öka kylvattenflödet till de överliggande kylarna och ångejektorerna och sänka kylvattnets temperatur för att förbättra kondenseringsnivån.

Projektfakta

5 MW

Extra kylning

720 m3

Högtryckspumpar

2 MW

Kraftförsörjning

Lösningen

Bättre kylvattenflöde och effekt

Specialisterna på Aggreko Process Services (APS) specialkonstruerade ett kompletterande kylningspaket för att assistera raffinaderiets befintliga anläggning för att optimera produkten och klara sitt produktionsschema.

Paketet omfattade högvolympumpar för att öka vattenflödet till VDU:ns överliggare för att förbättra effektiviteten. Dessutom installerade vi flödesmätare för att få korrekt övervakning av vattenflödet och för att se vilken inverkan detta hade på processen. Kylaggregaten gav 5 MW extra kylning för att sänka temperaturen på processvattnet under de varma sommarmånaderna.

Våra generatorer levererade även extra kraftförsörjning till utrustningen, eftersom anläggningens högspänningskälla fanns för långt bort för att kunna anslutas både säkert och kostnadseffektivt.

aggreko gör skillnad

Vi förstår era utmaningar och hjälper er att nå uppställda processmål

Resultatet

Kylning som förbättrade processen

Raffinaderiet kunde avhjälpa flaskhalsarna i processen, som orsakades av de fluktuerande temperaturerna under året. På så sätt fick man förbättrad produktkvalitet, i volymer som bidrog till att raffinaderiet kunde klara sitt produktionsschema.

”Vårt APS-team lyckades hitta ett kostnadseffektivt sätt att förbättra kylningen på ett raffinaderi under de varma sommarmånaderna.”

Kontakta oss

Vi hjälper dig att hitta rätt lösning