Kontakta oss

Kontakta oss +46 40 365 24 7

Kontakta oss

Oljeraffinaderi

Storbritannien

Utmaningen

Kyla ner kolväteflödet för att optimera produktionen under varma sommarmånader

Ett stort oljeraffinaderi i Storbritannien behövde optimera produktionen för att klara marknadens ökande efterfrågan. Men deras torrkylning underpresterade under de varma sommarmånaderna när temperaturerna pressades upp i alkyleringsenhetens kolväteflöde.

Detta orsakade ansamling av vattenånga som gav övertryck i butamertanken. Dessutom gick det vidare till nästa steg i förädlingsprocessen, där kärlen riskerade att rosta och skada förädlingsprocessen.

Man var tvungen att bränna bort överskottet av vattenånga, vilket var både oekonomiskt och inte speciellt miljövänligt.

Vi behövde hitta ett sätt att kyla ner kolväteflödet för att undvika att bränna bort ånga och säkerställa att produktionen kunde optimeras för att möta behovet.

Projektfakta

1,4 MW

Extra kylningskapacitet

1

Kyltorn

1

Skal- och plattvärmeväxlare

0 timmar

Förlorad produktionstid

Lösningen

Extra kylning för att förhindra att ångtryckets ökade och för att undvika antändning

Specialisterna på Aggreko Process Services (APS) specialkonstruerade ett kompletterande kylningspaket för att assistera raffinaderiets befintliga anläggning.

Vi hittade en lämplig anslutningspunkt i flödesströmmen och anslöt vår speciella skal- och plattvärmeväxlare. Därefter anslöt vi denna till kyltornet för att leda bort stora mängder värme, samtidigt som det tog upp minimalt med utrymme på platsen.

Vårt paket levererade upp till 1,4 MW extra kylkapacitet. Dessutom sänktes temperaturen på iC4-kylmedlet, samt att tryckuppbyggnaden och ångan reducerades i butamertanken.

Utrustningen var igång hela sommaren för att komplettera den befintliga anläggningen – raffinaderiets produktion kunde fortsätta som vanligt.

aggreko gör skillnad

Vi hjälper er att hålla produktionen igång så att ni kan få nöjda kunder.

Resultatet

Antändningen stoppades och produktionen optimerades

Vårt kompletterande kylningspaket innebar att raffinaderiet kunde fortsätta verksamheten som vanligt, utan att behöva oroa sig över att deras torrkylanläggning skulle underprestera. Man slapp förbränna den bildade ångan och man kunde reducera utsläppen och bibehålla miljövänligare drift.

Man slapp avbrott i produktionen och raffinaderiet kunde faktiskt fortsätta att öka produktionen för att möta den växande marknadens behov.

”Vårt kyltorn och våra värmeväxlare var en bra lösning för att åtgärda ett raffinaderis kylningsproblem.”

Kontakta oss

Vi hjälper dig att hitta rätt lösning