Kontakta oss

Kontakta oss +46 40 365 24 7

Kontakta oss

Kund Raffinaderi på Gulfkusten

Plats USA

Områden Petrokemiskt och raffinaderi

Utmaningen

Spara kostnader med snabbare reaktorkylning 

Ett oljeraffinaderi på Gulfkusten behövde byta ut en förbrukad vätebehandlingskatalysator. Under tiden var det tvunget att kyla ner vätebehandlingsreaktorkärlet från 93 °C till 27 °C, och hela tiden kostade kylningen av kärlet pengar. 

Vid tidigare omställningar hade raffinaderiet använt flytande kväve för att kyla kärlet. Men kväve är dyrt och det tar flera dagar att kyla ner kärlet till 27 °C. Vi anlitades för att hitta en bättre kylningsprocess.

Projektfakta

+900 000 kg

Reaktorkärlets vikt

+450 000 kg

Katalysatorns vikt

11 timmar

Nerkylningens snabbhet

200 °F (93 °C)

Inledande temperatur

80 °F (27 °C)

Nerkyld temperatur

Lösningen

En ny metod redo för godkännande på tre dagar

Aggreko Process Services (APS) team lyckas med att lösa komplexa problem som de här. Inom tre dagar hade vi designat en kylningsprocess för vätebehandlingsreaktorn som skulle göra jobbet mycket snabbare än metoden med flytande kväve. Med raffinaderiets godkännande installerade vi snabbt våra tillfälliga värmeväxlare och kylmaskiner. 

Vi testade allt innan leverans och såg till att monteringen på plats var tät. Vårt team var på plats dygnet runt under kylningsprocessen och såg till att jobbet utfördes på ett säkert sätt och utan några incidenter. 

aggreko gör skillnad

Smartare lösningar på komplexa problem.

Resultatet 

Snabbare, bättre reaktorkylning 

Vårt kylsystem minskade tiden det tog att kyla reaktorn med två dagar. Vi nådde den föreskrivna temperaturen på 27 °C på bara 11 timmar, vilket minimerade stilleståndstiden. Dessutom eliminerade vi behovet av flytande kväve, vilket avsevärt minskade kostnaderna för processen. 

Katalysatorerna i dessa reaktorkärl måste bytas med mellan två och fem års mellanrum. Raffinaderiet var så imponerade av vårt kylsystem att de modifierade rörledningarna för att kopiera installationen för framtida katalysatorbyten.

”Vår nerkylnings snabbhet och pengarna som sparades var båda stora vinster för raffinaderiet.”

Kontakta oss

Vi hjälper dig att hitta rätt lösning