Kontakta oss

Kontakta oss +46 40 365 24 7

Kontakta oss

Kund Raffinaderi mitt på kontinenten

Plats USA

Områden Petrokemiskt och raffinaderi

Utmaningen

Hitta ett tillförlitligt bränsle med låga utsläpp under raffinaderiunderhåll

Ett raffinaderi mitt på kontinenten skulle gå igenom en viktig inspektions- och underhållsprocess men var bekymrade över de ökade utsläppen under tiden. Vid liknande omställningar tidigare hade man använt dieselbränsle, men miljöcheferna på företaget var angelägna att undersöka alternativ med tanke på de höga utsläppen för diesel.

De var även bekymrade över kraftförsörjningens tillförlitlighet under värmespänningsavlastningar: detta är en process som man, när den väl har startat, inte vill stoppa eftersom den påverkar så många aktiviteter och människor. Vad skulle vi föreslå vara det bästa kraftförsörjningssystemet för att uppfylla alla dessa komplexa och sammanhängande krav?

Projektfakta

80 %

Minskade kväveoxidutsläpp

250 000 USD

Besparingar på bränslekostnaderna

75 % mindre service

Naturgasgeneratorer jämfört med dieselgeneratorer

Lösningen

Byta ut dieselgeneratorer mot naturgasgeneratorer

Raffinaderiet var först nyfikna på vårt förslag att de skulle byta till naturgas som bränslekälla och blev sedan entusiastiska när vi påpekade att det skulle minska utsläppen och samtidigt spara pengar. 

Vi tog fram en ritning över vårt innovativa förslag och presenterade de nödvändiga idrifttagningsplanerna. Kunden sa ”Sätt igång” så vi satte igång med att byta ut dieselgeneratorerna mot gasgeneratorer. Vårt Aggreko fjärrövervakningssystem (ARM) användes för att övervaka installationen under hela omställningen. Detta var särskilt viktigt under värmespänningsavlastningsprocessen.

Hela projektet gick utan problem. Besparingar i dollar och i utsläpp och kunden gick hem nöjd.

aggreko gör skillnad

Vi levererar inte bara den utrustning ni behöver. Vi kan även ge råd i miljöfrågor och sätt att förbättra er drift.

Resultatet

Minskade utsläpp, ökade besparingar 

Naturgasgeneratorerna minskade kväveoxidutsläppen (NOx) med 80 procent, en ofantlig förbättring för ett raffinaderi som alltid har legat nära de tillåtna utsläppsnivåerna. 

Raffinaderiet sparade 250 000 USD i bränslekostnader samtidigt som de även undvek det logistiska problemet med frekventa dieselleveranser och risken för dieselläckage. Dessutom behövde gasgeneratorerna bara service var 30:e dag, jämfört med dieselgeneratorerna som behövde två till tre gånger så mycket uppmärksamhet. Minskad servicetid innebar både kostnadsbesparingar och mer tid att använda på underhåll i stället för support.

”Vi hjälpte raffinaderiet att hitta den bästa bränslekällan och göra upp ett schema för framtida underhållsarbete.”

Kontakta oss

Vi hjälper dig att hitta rätt lösning