Kontakta oss

Kontakta oss +46 40 365 24 7

Kontakta oss

Kund Raffinaderi i sydöst

Plats USA

Områden Petrokemiskt och raffinaderi

Utmaningen

Fixa vakuumdestillationsprocessen

Vakuumdestillation är en viktig del av raffineringsprocessen. För att producera gasoljor av acceptabel kvalitet måste en finkänslig balans upprätthållas mellan vakuumtrycket och systemets värme. 

Det sydöstra raffinaderiet kämpade med att få det rätt. Trycket var inte tillräckligt lågt och kylmaskinen var inte tillräckligt kall. Den resulterande gasoljan låg utanför specifikationerna. För att fixa problemet hade raffinaderiet blandat eldvatten med utloppsvattnet från kylmaskinen. Resultatet var att driftskostnaderna ökade.

Projektfakta

50 %

Förstärkt kylning

32 000 USD

Sparat per månad

4 dagar

Systeminstallationstid

Lösningen

Ökad kapacitet och förbättrad effektivitet

Vårt APS-team satte igång att diagnosticera problemet och upptäckte snabbt orsaken till obalansen – den befintliga kylmaskinen var underdimensionerad med 50 %. Rustade med denna kunskap tog vi fram ett energieffektivt kylsystem som skulle stabilisera vakuumtornets tryck vid den önskade lägre nivån. Allt var fullt fungerande inom fyra dagar.

aggreko gör skillnad

Snabb diagnostisering av komplexa problem och design av smarta lösningar.

Resultatet

Kvoten uppfylldes samtidigt som det ledde till besparingar på 30 000 USD per månad

Vårt kylsystem var igång på bara några dagar och bidrog till omfattande kostnadsbesparingar: 20 000 USD per månad för minskade kraftförsörjningskostnader och ytterligare 12 000 USD per månad genom att eliminera inblandningen av eldvatten.  

Men ännu viktigare var att vår kylning stabiliserade systemet vid ett perfekt lågt tryck, som bidrog till att vakuumdestillationstornet fungerade mycket bättre. I och med att gasoljan uppfyllde specifikationerna vid önskad matning klarade kunden nu att uppfylla produktionsmängden.

”Våra kunder har varit mycket nöjda sedan systemet installerades. Enheten går jämnt med minimal stilleståndstid.”

Kontakta oss

Vi hjälper dig att hitta rätt lösning