Kontakta oss

Kontakta oss +46 40 365 24 7

Kontakta oss

Kund Raffinader i södra USA

Plats USA

Områden Petrokemiskt och raffinaderi

Utmaningen

Diagnostisera och sänka stigande bränsletemperaturer

Ett raffinaderi i USA upptäckte att en av deras dieselprodukter inte kyldes ner tillräckligt och det inledande antagandet var att den sista värmeväxlaren var nersmutsad. Man ville undvika att stänga ner hela anläggningen för att byta ut värmeväxlaren och man ville inte heller reducera mängden diesel som passerade genom värmeväxlaren eftersom det skulle påverka produktionsschemat.

Man beslutade att extra kylningseffekt skulle hjälpa och man kontaktade oss för att komma ut med en 400 ton sluten kylanläggning. Men inte ens det kunde lösa problemet.

Projektfakta

400 ton

Kylanläggningens kapacitet

OTC

Engångskylning

Lösningen

En 400 ton kylanläggning och engångskylning 

När det visade sig att 400 ton kylaren inte skulle fungera frågade vi om vi fick koppla in våra experter för att utvärdera situationen. Efter genomgång av all data rekommenderade vi en okonventionell lösning: leda tillbaka det utmatade vattnet till kylvattentornet.

Detta var okonventionellt eftersom i 95 % av fallen är en sluten kylanläggning den effektivaste lösningen. Våra beräkningar visade dock att i detta fallet behövdes ett annat alternativ. Man accepterade våra rekommendationer och systemet konfigurerades för engångskylning (OTC). Det fungerade och dieseltemperaturen sjönk till säkra nivåer.

aggreko gör skillnad

Våra expertråd hjälper kunder att hitta rätt lösningar.

Resultatet

En ovanlig lösning på ett fortgående problem

Snabb reaktion och ett kreativt tillvägagångssätt från våra ingenjörer och konstruktionsteam innebar att vår kund slapp frustrationen med ett problem som visade sig vara svårt att lösa. Detta resulterade i att kunden slapp kostnader för en extra kylningsenhet och man behövde inte stänga ner anläggningen för att byta ut värmeväxlaren. Raffinaderiet kunde istället snabbt återgå till full produktivitet.

”Man valde oss på grund av vårt tekniska kunnande, men även eftersom vi erbjuder extratjänster som t.ex. omfattningsundersökning på plats, vilket hjälpte till att lösa raffinaderiets kylningsproblem.”

Kontakta oss

Vi hjälper dig att hitta rätt lösning