Kontakta oss

Kontakta oss +46 40 365 24 7

Kontakta oss

Kund Vindkraftsparksutvecklare

Plats USA

Områden El- och energibolag

Utmaningen

Idrifttagning av 122 turbiner utan strömförsörjning från elnätet

En vindkraftspark i USA ville ha tillverkat 122 turbiner och få dem i drift inom fyra månader för att kvalificera för en skattelättnad – mycket snäv deadline. Det blev ännu besvärligare av det faktum att man inte hade planerat att slå till elnätet förrän senare på året. 

För att ta turbinerna i drift i tid för skattelättnaden behövde vindkraftsparken en tillförlitlig källa med återkopplingskraft, och snabbt, så de kontaktade oss.

Projektfakta

122

Turbiner att testa

3 MW

Tillfälligt mini-elnät

400 kW

Effekt per turbin

Lösningen

Delade expertis och ett 3 MW mini-elnät

Den tillfälliga understationen som vi designade var en gruppinsats. Vi samarbetade med ComRent (experter på belastningsmotstånd), utvecklare, turbintillverkaren och el-ingenjörer för att ta fram en plan som skulle uppfylla platsens idrifttagningsbehov. Det vill säga 400 kW och sex timmars körtid per turbin. För alla 122.

Vi installerade snabbt ett 3 MW tillfälligt minielnät, komplett med generatorer, belastningsmotstånd, kretsbrytare, transformatorer, bränsletankar och mer än 2 000 meter elkabel. Vi hade även en specialist på plats under hela idrifttagningsprocessen, för övervakning och underhåll. 

aggreko gör skillnad

Bra samarbete med andra experter för att få de bästa resultaten.

Resultatet

Testerna lyckades och skattelättnaden beviljades

Med vårt tillfälliga mini-elnät på plats kunde vindkraftsparken schemalägga idrifttagning 12 timmar per dag, sex dagar per vecka. Ingen tid förlorades vid testerna av turbinerna – jobbet slutfördes på planerad tid så att utvecklarna kunde kräva sin skattelättnad. 

Tillsammans med ComRent skapade vi realistiska förhållanden för testfasen så att vindkraftverken kunde gå genom sina steg på ett säkert sätt i en mycket kontrollerad miljö. Resultatet? En vindkraftspark som uppfyllde alla krav och som var 100 % redo att sättas igång när elnätet hade anslutits.

”En perfekt lag-prestation. Det visar att om rätt personer arbetar tillsammans kan man snabbt installera en komplex kraftinstallation på en avlägsen plats.”

Kontakta oss

Vi hjälper dig att hitta rätt lösning