Kontakta oss

Kontakta oss +46 40 365 24 7

Kontakta oss

Kund Schneider Electric

Plats Cestas, Frankrike

Områden El- och energibolag

Utmaningen

Testa högspänningsutmatningen från en solcellspark innan idrifttagningen

När 2015 närmade sig sitt slut gjorde utvecklarna av Europas största solcellspark sig redo för att slå till strömbrytaren. Det var bara en sak kvar att göra: Schneider Electric behövde testa och validera systemet utanför elnätet på grund av att försenad anslutning till elnätet. För att göra det krävdes en simulering av elnätet på 33 kV – så våra högspänningsexperter tillkallades för hjälp.

Projektfakta

300 MW

Solcellsparkens effekt

300 ha

Parkens storlek

33 kV

Anslutning till det lokala elnätet

Lösningen

Expertdesign tar solcellspark genom de olika etapperna

Vi utnyttjade vår omfattande erfarenhet inom förnyelsebar energi och våra högspänningsingenjörer hade ett nära samarbete med Schneider Electric för att designa ett lasttestsystem. Kraftgeneratorer, växelriktare, en lastbank och en 33 kV transformator anslöts till solcellsparkens högspänningskablar för att spegla den slutliga anslutningen till det lokala kraftöverföringsnätet. Fjärrövervakning av generatorerna säkerställde att de ständigt vara tillgängliga under testfasen.

aggreko gör skillnad

Inget annat företag har större erfarenhet än Aggreko när det gäller den förnyelsebara sektorn.

Resultatet

Solcellsparken kom snabbt i drift

Vårt multi-megawatt lasttestprojekt var det slutliga steget i idrifttagningen av Cestas solcellspark. Det utfördes effektivt och enligt höga säkerhetsstandarder. Lastbankstestet förvissade Schneider Electric om att solcellsparken var redo att anslutas till det lokala elnätet – så att man snabbt kunde slå till strömbrytaren.

”De franska projektingenjörerna på plats levererade enastående service.”

Marc Berard Projektledare ,
Schneider Electric

Kontakta oss

Vi hjälper dig att hitta rätt lösning