Kontakta oss

Kontakta oss +46 40 365 24 7

Kontakta oss

Kund Vindkraftspark på land

Plats Inverness, Skottland

Områden El- och energibolag

Utmaningen

Kraftförsörjning av utvecklingen av en icke nätansluten vindkraftspark

En försening av anslutningen till elnätet riskerade en allvarlig försening av en vindkraftsparks utveckling. Utan kraftförsörjning kunde inte de nya turbinerna tas i drift och byggherren skulle inte kunna hålla deadline för ROC-certifikatet (Renewables Obligation Certificate). De behövde även hålla turbinerna roterande  för att uppfylla tillverkarens garantivillkor. För att hålla igång allt bad vindkraftsparkens byggherre vårt team inom förnyelsebar energi att leverera tillfällig kraftförsörjning. 

Projektfakta

20

Vindkraftverk

15,5 MW

Vindkraftsparkens effekt

33 kV

Högspänningskraftpaket

Lösningen

Ett högspänningspaket och dygnet-runt-support

Idrifttagning av en vindkraftspark är en komplicerad uppgift. Turbinerna måste testas under alla typer av lastförhållanden. Vi satte igång arbetet med att ta fram ett kraftgenererings- och lastbankspaket med 33 kV högspänning. Sedan installerade vi det på vindkraftsparkens  huvuddelstation så att omfattande tester kunde sättas igång – inte bara på turbinerna utan även på all HV-utrustning. 

Vi tillhandahöll realtidsövervakning och diagnostiksupport dygnet runt för att se till att kraftförsörjningen hölls igång. Konstant kraftförsörjning garanterade att turbinernas tillbehörssystem – värmeaggregat, avfuktare och hydraulik – kunde köra kontinuerligt så att tillverkarens garanti inte skulle upphöra.

aggreko gör skillnad

Vårt team inom förnyelsebar energi förstår industrins behov.

Resultatet

Kraftförsörjning och intäkter före schemat

Vårt icke nätanslutna system hjälpte byggherren att hålla schemat, vilket innebar att turbintillverkarens idrifttagningstekniker stannade kvar på anläggningen enligt planerna. Med vårt omfattande kraftförsörjningssystem på plats kunde byggherren dessutom testa flera turbiner samtidigt, vilket påskyndade idrifttagningen. 

Genom att undvika försenad idrifttagning började byggherren exportera kraft så snart den viktiga anslutningen till elnätet hade gjorts. Intäkterna genererades snabbare och byggherren kunde hålla de snäva tidsfristerna för ROC.

”Våra högspänningsspecialister arbetade hårt för att installera ett säkert och effektivt kraftförsörjningssystem för att hålla schemat för kundernas vindkraftspark.”

Kontakta oss

Vi hjälper dig att hitta rätt lösning