Kontakta oss

Kontakta oss +46 40 365 24 7

Kontakta oss

Kund Electricidade de Mozambique, Eskom och NamPower

Plats Ressano Garcia, Moçambique

Områden El- och energibolag

Utmaningen

Snabbt installerad kraftförsörjning för tre länder

I regioner där utvecklingen går snabbt framåt finns det inte alltid tillräckligt med kraftförsörjning. Detta var fallet i Moçambique. Landet hade tillräckligt med naturgas för att kraftförsörja inte bara sig själv utan även för att exportera till grannarna och behövde snabbt ett nytt elkraftverk för att förstärka försörjningen. Tanken var att koppla samman en av Moçambiques befintliga naturgasledningar och bygga ett provisoriskt elkraftverk som snabbt kunde tas i drift. Detta skulle sedan injicera kraftförsörjning till den lokala sydafrikanska kraftförsörjningspolen (SAPP) som kopplar samman elnätet i nio länder i södra Afrika. 

Projektfakta

20 veckor

Från design till idrifttagning

110 MW kraftverk

Inkluderat en 500 MVA understation

1,2 km

Gasledningens längd

2 km

Av 275 HV-transmissionsledningar

Lösningen

Design för idrifttagning på 20 veckor

Genom att arbeta tillsammans med vår lokala partner, Shanduka, hittade vi den perfekta platsen att börja – en oanvänd gasrättighet med en befintlig uttagspunkt till huvudledningen i Ressano Carcia. Vi skulle ta gas härifrån och bygga och köra ett provisoriskt gasdrivet kraftverk som matade direkt till SAPP-nätverket. Electricidade de Mozambique (EDM) och Sydafrikas Eskom var båda intresserade av att köpa extra kraft, och med naturgas från Matola Gas Company SA, och ett delkoncessionsavtal med Gigawatt Mozambique SA började vi tillsammans att arbeta på detta enormt ambitiösa projekt.

På bara 20 veckor byggde vi upp ett fullt fungerande kraftverk på 100 MW, där EDM tog 18 MW och Eskom 92 MW. När anläggningen var i drift köpte Namibias el- och energibolag NamPower in sig på projektet och vi ökade kraftverkets kapacitet med ytterligare 122 MW till totalt 232 MW. 

aggreko gör skillnad

Världens första leverantör av provisorisk oberoende kraftförsörjning som installeras snabbt.

Resultatet

Hjälpa den socioekonomiska utvecklingen lokalt och regionalt.

Resultatet var det första projektet i sitt slag – ett provisoriskt kraftverk som snabbt togs i drift och som levererar energi över gränserna. Men det var bara en del av framgångarna med projektet. På Aggreko anser vi att det är vårt ansvar att se till att vi stödjer lokala samhällen oavsett var vi arbetar och det här projektet var inget undantag. Från att anställa och utbilda lokal arbetskraft, välja leverantörer i närområdet om det är möjligt och hitta en skola i distriktet, omfattade projektet ett omfattande socialt ansvar (CSR) och leverantörsutveckling och lokaliseringsplan (SDL). Under de nästkommande åren kommer projektet att ha gett mer än 1 miljard USD till lokala jobb, skolor och verksamheter. Så medan den regionala utvecklingen av elkraftförsörjningen pågår kommer vår anläggning att ge stöd åt samhället Ressano Garcia nu och under några år framåt. 

”Detta innovativa sätt att säkerställa en effektiv kraftförsörjning för människorna i Namibia är ett perfekt exempel på andan i det sydafrikanska samarbetet.” 

Paulinus Shilamba Managing Director ,
NamPower

Kontakta oss

Vi hjälper dig att hitta rätt lösning