28 Feb 2017

Allt handlar om bränsleeffektivitet

närbild på sydafrikaprojekt
 
  • Skriven av

    Liz Fullick
    London, Storbritannien

  • Publicerad på

    London, Storbritannien

 

Vår verksamhet grundades ursprungligen på dieselgenererad elektricitet. Inom inte allt för lång tid utökade vi med gas, sedan HFO och nu solcells-diesel-hybridkraft, för att tillhandahålla kraftförsörjning med den resurs som finns tillgänglig.

Eftersom det inte finns något standardsvar på kraftförsörjningsbehov har Aggreko utvecklat sin portfölj med kraftgenereringsutrustning som har denna flexibilitet.

Förnyelsebar energi är miljövänlig och även om den ibland kan vara dyr skulle den vara att föredra för många platser med eller utan tillgång till det permanenta elnätet och oavsett om det är i världens utvecklade områden eller i utvecklingsområden.

Men till skillnad från diesel och gas är förnyelsebar energi tillfällig, vilket skapar oacceptabelt instabil kraftförsörjning.

Gas är också en ren och kostnadseffektiv kraftkälla, men den finns inte tillgänglig överallt och att dra distributionsledningar långa avstånd kan göra den olönsam för många.

Diesel är enkelt att transportera och är lättillgängligt, vilket gör den till ett naturligt val för kraftförsörjning. Men dieselpriserna utgör en stor andel av driftskostnaderna för industrier som är placerade i avlägsna områden som utanför elnätet. De är känsliga för marknadsvariationer, vilket gör det svårt att förutsäga kostnaderna, och därför är HFO det lönsammaste alternativet i vissa utvecklingsområden.

Våra mobila, modulmodell innebär att det inte finns någon kostsam startinvestering, så kapitalet bevaras för verksamhetens drift. Modulkraft är skalbar, vilket innebär att vi kan tillhandahålla den kapacitet som behövs, snabbt och effektivt. Så när behoven ändras kan vi anpassa genom att öka eller minska kapaciteten, eller byta ut dieselgenereringen mot gas, om det skulle bli tillgängligt vid en senare tidpunkt.

Och Aggrekos generatorer är, oavsett bränslet de kör på, klassens bästa. Vi äger och driver den största kraftförsörjningsflottan, baserad på mer än 200 platser över hela världen, så vi kan snabbt få ut rätt utrustning där den behövs – ibland på några timmar.

Alla våra produkter har konstruerats efter våra exakta specifikationer, i samarbete med ledande motortillverkare och tillverkade på vårt moderna tillverknings- och teknologicenter i närheten av Glasgow, Skottland.

Aggreko Technology Centre of Excellence delar lokaler med Ricardo, en konsultfirma som arbetar med forskning och utveckling av motorer av världsklass, nära Brighton för att satsa på innovation. Därmed har vi alltid haft tillgång till den effektivaste och renaste motortekniken på våra marknader.

Vi har även etablerat kopplingar till forskare och studenter på ledande universitet för att utmana status quo, ifrågasätta aktuellt tänkande och föreslå alternativ, oavsett vad det kan vara.

Aggrekos modulkraft spelar en stor roll när det gäller kraftförsörjning till platser utanför det allmänna elnätet världen över och när de kombineras med förnyelsebar energi eller gas, ger en holistisk strategi att skapa en konsekvent leverans som placerar strömavbrott i det förgångna.

Alla bilder på den här webbsidan är skyddade av copyright och får inte användas utan föregående tillstånd från Aggreko.

VIKTIGA KONTAKTER