03 Feb 2017

Det behövs snabbhet vid ett nödläge

Stjärtfenan på ett flygplan på landningsbana

Nödfall kan slå till när som helst – på grund av fel på utrustningen, en naturkatastrof orsakad av extremt väder, översvämning eller brand och de kan avbryta er verksamhet, öka era kostnader och potentiellt skada ert rykte.

Tiden är det väsentliga, så samarbete med en kraftleverantör med erfarenhet, expertis och ett omfattande nätverk med förråd kan göra att ni kommer igång snabbt och effektivt, oavsett var ni befinner er. Aggreko har mer än 50 års erfarenhet och finns på mer än 200 platser över hela världen, vilket gör det möjligt för oss att snabbt mobilisera. 

Benins energiministerium ville ha installerat 50 MW dieselkraftförsörjning i tid inför en potentiell toppbelastning julen 2016. 

”Aggreko tvekade inte och hade installerat 50 MW fyra dagar före schemat. Vi var glada för den snabba responsen och projektets tillförlitlighet”, sa SBEE handels och kunddirektör och projektchef, Raymond Okpeicha. Det var ungefär samma sak som hände i Guam i Augusti 2015 när en explosion tidigt på morgonen orsakade brand på kraftverket och man förlorade 80 MW av den totala kapaciteten på 436 MW.

Branden sammanträffade med planerad översyn av generatorer, som, om det fortsatte, skulle leda till oacceptabel ransonering. Guams kraftmyndighet gav bara leverantörerna 10 dagar på sig att komma med ett förslag på hur man kunde leverera 40 MW inom 60 dagar.

”CCU valde ut Aggreko som det företag som kunde ge den grundläggande lösning som vi behövde för tre områden: de kunde sätta lösningen som vi behövde i verket relativt snabbt, den skulle vara mycket tillförlitlig eftersom det skulle vara 40 enheter om vardera 1 MW i stället för en stor 40 MW-enhet och den kunde köra på den befintliga bränslekällan”, sa Joseph T Duenes, ordförande för Guam Consolidated Commission of Utilities.

När det var risk för att Tasmanien skulle råka ut för strömavbrott, på grund av en torrperiod under sommaren och som orsakade lågt vattenstånd i dammarna. Detta kunde ha skadat generatorerna på vattenkraftverket, samtidigt som det var fel på Basslink undervattenskabel från det australiensiska fastlandet. Därför anlitade man Aggreko för att med kort varsel tillhandahålla kraftförsörjningsutrustning. Vi mobiliserade genast 24 MW och levererade slutligen 200 MW dieselgenererad kraftförsörjning vilket utgjorde 12 procent av öns behov. 

”Det stod klart för oss att Aggreko hade förmågan att klara det. Vi var imponerade av att de hade erfarenhet av att arbeta med snabba åtgärder många gånger tidigare och vi hade definitivt fördel av det”, sa Steve Davy, CEO på Hydro Tasmania Inget fungerar utan kraftförsörjning, så det är viktigt att snabbt få igång tillförlitlig kraftförsörjning efter en incident. 

Alla bilder på den här webbsidan är skyddade av copyright och får inte användas utan föregående tillstånd från Aggreko.

VIKTIGA KONTAKTER