Kontakta oss

Kontakta oss +46 40 365 24 7

Kontakta oss

Hyra värmeväxlare

Uthyrning av värmeväxlare till en petrokemisk anläggning

hyra värmeväxlare

Industriella värmeväxlare för era specifika processer

Belastningen på värmeväxlare är ofta väldigt stor, vilket kan leda till kostsamma driftstörningar och miljöböter. Om detta inträffar behöver ni hålla driften igång på det mest kostnadseffektiva sättet. Det är där vi kan hjälpa till. Aggreko kan snabbt leverera föroreningsfria, raffinaderiklassade värmeväxlare som mildrar konsekvenserna vid ett haveri på värmeväxlare, för bättre omställning och motverkning av flaskhalsar.

Kontakt Oss

 

Hyra värmeväxlare för alla ändamål

Vi har alla typer av värmeväxlare – platt och ram, skall och platta, skal och rör samt fläns/fläkt. De är av raffinaderiklass och noggrant rengjorda, trycktestade och certifierat föroreningsfria före varje användning.

Kan hantera temperaturer från -50 ºC till +300 ºC och klarar även att hantera instabila gaser och vätskor, högt tryck (upp till 40 bar), kolväten, havsvatten, spillvätska och köldbärare.

Med ett stort sortiment av tillbehör kan vi ansluta våra system till alla andra system med minsta möjliga störningar.

Expertservice – alltid

Oavsett om ni står inför nödsituationer med flaskhalsar, reparationer eller säsongsberoende kylbehov kommer våra processingenjörer att samarbeta med er för att hitta den bästa lösningen. Våra experter besöker er anläggning, utvärderar era behov och därefter utformar och storleksbedömer ert projekt baserat på yrkeserfarenhet, simuleringsprogram och flödesfysiska egenskaper.

Vi kan även utvärdera prestanda hos befintlig värmeväxlare och rekommendera systemförbättringar och modifieringar.
Vi tar hand om hela projektet – från specifikation, vidare till leverans, idrifttagning, underhåll och bortforsling.

 
 

Förbli uppkopplad under planerat underhåll

Om er värmeväxlare behöver kopplas från vid underhåll, rengöring eller tester hjälper våra uthyrningslösningar er med den backup ni behöver.

Vi kan koppla in på befintliga system eller leverera fristående paket. Därefter kan man lugnt och säkert utföra det underhållsarbete som behövs, samtidigt som verksamheten fortsätter som vanligt utan störningar.

Förorenings, läckage, korrosion

Anläggningens värmeväxlare kan sättas igen, försämras, läcka eller råka ut för problem med rost – som kan orsaka flaskhalsar eller till och med stoppa verksamheten.

Låt oss leverera en ersättningsenhet medan er anläggning repareras eller renoveras, eller komplettera den befintliga anläggningen tills det är dags för nästa planerade service.

Begränsad säsongskylning

När omgivningstemperaturerna stiger kan processenheter drabbas av kylbegränsningar och man kan råka ut för förlorad produktivitet.
Genom att våra utbytbara värmeväxlare kan våra ingenjörer leverera kostnadseffektiva kyllösningar som hjälper er att uppnå optimal kylningskapacitet under sommarmånaderna.

Processförbättringar

När äldre anläggningar kämpar för att uppnå produktionsmålen kan man behöva förbättra befintliga processer för att öka effektiviteten. Värmeväxlare kan utgöra en flaskhals när det gäller kapacitetsökning, optimering av energianvändning eller produktdelning. När detta inträffar kan vi hjälpa er med tillfälliga paket som förbättrar era nuvarande processer.

Genom att hyra värmeväxlare kan man tillföra extrakapacitet som kan maximera produktionen och förtjänstmöjligheterna eller förebygga reducering av antal enheter/produktionsgrad.

Att hyra värmeväxlarpaket kan även vara en tillfällig åtgärd samtidigt som kapitalutgifterna hålls nere tills man hittat en permanent lösning.

 

Berätta vad du behöver

Vi hjälper dig att hitta rätt