Acil durum

Acil durum 0544 244 73 56

Contact Us

Müşteri BC Operating

Konum Teksas, ABD

Sektörler Petrol ve gaz

Görev

Hesaplı, alternatif bir yakıt kaynağını hızlıca bulmak

Batı Teksas’taki BC Operations’ın elektrik altyapısına kısıtlı erişimi bulunuyordu. Bu da kuyularının 16’sının yetersiz performans gösterdiği ya da tamamının güç eksikliği dolayısıyla kapatılması anlamına geliyordu. Dağıtım şebekesi modernizasyonuna daha hala altı ay vardı ancak bu aralıkta hızlı, düşük maliyetli bir güce ihtiyaç duyuyorlardı.

Geçici güç kaynağı çok pahalı oldukları için dizel, LPG, LNG ya da CNG içeremezdi ve kalan tek seçenek arazi gazıydı. Ne yazık ki, arazi gazı tehlikeli miktarlarda hidrojen sülfür içeriyordu ve gazı temizlemek için kalıcı bir çözüm de çok pahalıydı. Dolayısıyla soru şuydu: Tüm bu zorluklarla yüzleşmek için hangi çözümleri getirebilirdik?

Proje bilgilendirme dosyası

10’da 1’lik

Aylık enerji geri dönüşü

16

100’de yüz kapasiteye geri getirilen, düşük performans gösteren kuyu sayısı

200 ppm

Asıl H2S seviyeleri

0 ppm

Azaltımdan sonra H2S seviyeleri

Çözüm

Zehirli gazı bir değerli bir maddeye çevirmek için SulfaBate Towers ve gaz sıvı ayırıcılar

Teknik uzmanlarımız tesisi değerlendirdi ve zehirli gazı proseste kullanışlı bir yakıta dönüştürmenin düşük maliyetli bir yolu olabileceğini fark etti. Sıvıyı azaltmak için çoklu gaz-sıvı ayırıcılar ve gazı temizlemek için de bir SulfaBate kulesi kullandılar. Daha sonra bu yakıt kaynağı test gazını ve kuru, kaynağından ayrılmış gazı temizlemek için geçici bir flare ile jeneratörlere beslendi, daha sonrasında ise ilave elektrik kaynağı sağlayan, 2 x 1 MW doğal gaz jeneratörlerine girdi.

İlave güç sekiz kuyunun malzemeyi yüzeye çıkarmak için at başı pompadan elektrikli dalgıç pompalara (EPS) geçmesine olanak tanıdı. Bu da bağlantılı olarak arazi ekibinin derhal yeni kuyulara sondaj yapmaya başlaması demekti.

aggreko farkı

Her zaman, kendimize şu soruyu sorarak başlarız: ‘Peki ya...?’

Etki

Düşük performans gösteren on altı kuyu 100’de yüz kapasiteye geri getirildi

Sülfür seviyeleri H2S’in 200 ppm’inden 0 ppm’e azaltıldı ve şebekeye fazladan yakıt enjeksiyonu dalgıç pompaların kuyuları 100’de yüz arazi üretkenliğine geri getirmek için tekrar çalışır duruma gelmesi demekti. Tüm ayarlama ve kurulum bir haftadan az zaman
aldı. Bu müşterinin asıl beklentisini aştı ve aylık 10’da 1’lik bir enerji geri dönüşü sağladı, yani herkese göre önemli bir maliyet tasarrufunu.

“Aggreko tüm güç gereksinimlerimizin üstesinden gelmeyi başardı; doğru filtre yönetimi şirketini bulmaktan, üretimi kendi tahminlerimizin de üstünde iyileştirmeye yardımcı olan bir güç çözümünü özelleştirmeye kadar.”

Jason Wacker İşletme Müdürü ,
BC Operating

Bize neye ihtiyacınız olduğunu söyleyin

Size, sizin için neyin doğru olduğunu bulmada yardımcı oluruz