Acil durum

Acil durum 0544 244 73 56

Contact Us

Müşteri Rafineri

Konum ABD

Sektörler Petrokimyasal ve rafineri

Görev

Kurşunlu boya sökme için risksiz koşullar

Bir rafinerinin büyük bakımı hafife alınacak bir iş değildir. Beklenmedik gecikmeler ve güvenlik tehlikeleri zamana, paraya ve bazen cana mal olur. Müşterimiz çevreye ya da güvenliğe dair şikayetleri olmayan kazasız bir bakım hedefliyordu. Bu onların henüz başlamadan dahi potansiyel olarak riskli ve arzu edilmeyen bir iş yapmaları gerektiği anlamına geliyordu. Bir kaynak projesi için kurşun temelli boyanın en büyük gemilerinden birinin yüzeyinden kazınmasını istediler. 

Geçmişte bu sorunla başkaları da baş etmeye çalıştı, ancak en az başarıyla. Rafineri bize daha iyi bir iş çıkarıp çıkaramayacağımızı ve bunu normal çalışma saatlerinde yapıp yapamayacağımızı sordu.

Proje bilgilendirme dosyası

150 °F

Geminin yüzey sıcaklığı

90°F-85°F

Sürdürülen çalışma sıcaklığı

0

Güvenlikle ilgili ve çevresel kazalar

Çözüm

Gemiyi devasa soğutma çadırıyla kapatmak

Projeyi, duraksama başlangıcının programın gerisine düşmemesi için koordine etmek amacıyla rafinerinin bakım ekibiyle yakın çalıştık. Gemiyi büyük bir çadırla derhal kapattık ve sonrasında gerekli güçle birlikte 70 tonluk soğutmayı üzerine kanallardan boşalttık. Endüstriyel bir iklimlendirme ünitesi soğutulmuş havayı kanallar üzerinden besledi, bu üniteler havayı verimli şekilde dağıtmak için çadırın iç kısmındaki delikli kanal sistemine asıldı. Sistem yüksek verimli parçacık hava filtreleri (HEPA) üzerinden salınan havayla dengelendi. Bu da çadırın kapalı kalmasını sağladı, ancak çalışma şartlarını iyileştirecek küçük bir basınçla birlikte.

aggreko farkı

Karmaşık sorunların üstesinden gelmek için uzmanlığa ve ekipmana sahip olmak.

Our Difference

Etki

Tam vaktinde ve %100 kazasız

Sistem, rafinerideki çalışma koşullarına benzer bir biçimde 85–90°F’lık bir sıcaklık aralığını sürdürdü. Soğutmamız boyanın kaldırılmasını ve kaynak projesinin tek bir çevresel kaza ya da güvenlik kazası olmadan devam etmesini sağladı. Müşterimizin boyayı normal çalışma saatlerinde kazıyarak kiralık birimin maliyetinin sekiz ila on kat fazlasından tasarruf ettiğini tahmin ediyoruz. Bu aynı zamanda duraksamalarıyla birlikte program dahilinde kalmalarını da sağladı.

“Müşterimiz o kadar etkilenmişti ki bize çözümler için tekrar tekrar döndü.”

Bize neye ihtiyacınız olduğunu söyleyin

Size, sizin için neyin doğru olduğunu bulmada yardımcı oluruz