Spring naar de hoofdinhoud
aggreko ethaan generatoren

Afgefakkeld ethaan omzetten in efficiënte elektriciteit

Cliënt: Chemische installatie

Plaats: VK

Sectoren: Petrochemie en raffinaderij

De uitdaging

Elektriciteit opwekken uit afgefakkeld ethaan

Onze klant had een uitdaging. Hun belangrijkste verbruikersinstallatie was buiten werking, wat betekende dat een deel van het ethaan dat ter plekke was opgeslagen, moest worden afgefakkeld omdat er geen andere bestemming voor was. Dat was het moment waarop ze zich tot ons wendden. Zou dit overbodige ethaan bruikbaar kunnen zijn om elektriciteit op de locatie op te wekken? Kunnen we de milieuproblemen bij het affakkelen oplossen
en tegelijkertijd de energiekosten verlagen? Is dit allemaal realiseerbaar in een eerste installatieperiode van zes weken? Challenge accepted!

De oplossing

Volledig ontwerp, inbedrijfstelling, installatie en analyse

Onze experts creëerden een complete oplossing, met volledige ontwerp- en projectbeoordelingen, kostenbesparingsanalyse, dimensionering van apparatuur, installatie en netaansluiting. Om onze oplossing van stroom te voorzien, hebben we drie van onze eigen J420C 1440 KWe-generatoren in werking gesteld. Terwijl alle apparatuur opnieuw op ethaan moest worden afgestemd in plaats van op aardgas. Om volledige naleving en gemoedsrust te garanderen, hebben we tevens volledige generatortests en -certificering uitgevoerd.

De impact

Minimaliseren van stroomkosten op locatie en van milieuproblemen met affakkelen

Het project heeft alle doelstellingen bereikt. Er wordt nu overbodig ethaan gebruikt om efficiënt elektriciteit op de locatie op te wekken. Dit levert onze klant besparingen op en minimaliseert de milieueffecten van affakkelen.

Koptekst gegevensbestand

Generatoren 3 x 1440kW
2.000 uur 6.000 MWh
Installatie 6 Weken
Denkwijze 360°
aggreko ethaan generatoren
"Aggreko was een voortreffelijke partner voor dit project. Het project kende enkele wettelijke uitdagingen, maar dankzij het professionalisme, het enthousiasme en de technische diepgang van Aggreko werden deze hindernissen allemaal overwonnen en werden de generatoren zonder problemen in werking gesteld. Sinds de opstart presteren de generatoren precies zoals vooraf aangegeven en met uitstekende gezondheids- en veiligheidsprestaties."

_

Klant