Neem contact met ons op

Neem Contact Op

Privacyverklaring

 

Hieronder wordt het beleid inzake gegevensbescherming en bescherming van de privacy (het “Beleid”) van Aggreko plc (“Aggreko”) toegelicht en de wijze waarop Aggreko persoonlijke gegevens en de daarbij door abonnees en/of gebruikers van zijn website verstrekte informatie verzamelt, gebruikt en opslaat (“u”) (“uw”).

Aggreko heeft een wereldwijde website Die kan gevonden worden via www.aggreko.com en in bepaalde landen is deze ook te bereiken via nationale domeinnaam-adressen. De website van Aggreko is vertaald in verschillende talen voor de toegankelijkheid door gebruikers in bepaalde landen.

De gegevensbeheerder is Aggreko plc (registratienummer SC177553 ), gevestigd te Bothwell Street 120, Glasgow, Lanarkshire, G2 7JS, 8ste verdieping, voor referentiedoeleinden.

Dit Beleid moet worden gelezen in samenhang met de juridische verklaring van Aggreko en door het bezoeken en gebruiken van de website van Aggreko bevestigt u dat u deze verklaring gelezen en begrepen heeft en dat u akkoord gaat met het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke informatie en gegevens door Aggreko in overeenstemming met dit Beleid. Als u op enig moment deze toestemming wilt intrekken stuur dan een bericht aan de manager gegevensbescherming van Aggreko, naar het e-mailadres dat vermeld staat in dit Beleid.

1. PRIVACYBELEID

Aggreko spant zich ervoor in om de privacy te beschermen van degenen die zijn website gebruiken en de vertrouwelijkheid van alle persoonlijke informatie of gegevens die door u zijn ingediend of verstrekt.

2. WELK TYPE INFORMATIE VERZAMELEN WIJ

(a) Indien u een van onze websites bezoekt, vragen wij u mogelijk om, en/of hebben wij nodig, verdere informatie over u of uw bedrijf, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, uw naam, de naam van uw bedrijf, adres, telefoon- en faxnummer, e-mailadres en overige identiteits- en contactgegevens.

(b) Indien u gebruik maakt van onze diensten, een offerte voor producten aanvraagt via onze websites of anderszins gebruik maakt van de websites, kunnen wij u vragen verdere informatie te verstrekken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, technische specificaties, financiële informatie en overige bedrijfsgerelateerde informatie.  

(C) Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij mogelijk bepaalde routeringsinformatie, zoals het Internet Protocol-adres van uw oorspronkelijke Internet Service Provider en informatie die wordt verschaft door “cookies” die zich op uw harde schijf bevinden. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die een unieke identificatiecode bevatten, zodat wij u elke keer kunnen herkennen als u onze sites bezoekt, en die bijhoudt welke pagina's u bekijkt en van welke diensten u gebruik maakt (meer informatie over cookies vindt u in ons Cookiebeleid).

(d) Mogelijk verzamelen wij ook geaggregeerde informatie over het gebruik van onze website, met inbegrip van welke pagina's het meest worden bezocht, hoeveel bezoekers per dag er zijn en hoe lang bezoekers op de pagina blijven. 

 
 
 

3. GEBRUIK VAN UW PERSOONLIJKE INFORMATIE

Alle persoonlijke informatie of gegevens die u aan Aggreko verstrekt op deze website worden vertrouwelijk behandeld en bewaard en mag door Aggreko op de volgende manier worden gebruikt:

(a) Indien u uw contactgegevens heeft verstrekt voor het ontvangen van informatie van Aggreko gebruiken wij deze contactgegevens mogelijk om u te informeren over de producten of diensten die wij bieden (inclusief online-rapporten en nieuwsbrieven) en over verbeteringen of wijzigingen van de website. Wij maken mogelijk ook gebruik van uw gegevens zodat Aggreko in staat wordt gesteld om op klachten te reageren of om managementsbeslissingen te nemen over de toekomstige ontwikkeling van zijn website. 

(b) Indien u toestemming heeft gegeven op de e-mailcontactpagina, gebruikt Aggreko mogelijk ook uw persoonlijke gegevens voor toekomstige mailings in verband met het onderwerp van interesse, dat u hebt aangegeven op de e-mailcontactpagina of op de pagina voor behoeften-analyse, in verband met ondersteuning en met betrekking tot nieuwe producten of diensten die relevant voor u kunnen zijn. U kunt zich hiervoor op elk moment afmelden door te klikken op de link “afmelden” in de e-mails die wij u toezenden of door contact met ons op te nemen via de contactgegevens onderaan deze verklaring. 

(c) Indien u uw persoonlijke gegevens hebt verstrekt inzake werkgelegenheid bij Aggreko, gaat u ermee akkoord dat Aggreko, leden van de Aggreko-groep of niet-verbonden bedrijven die namens Aggreko ondersteunende diensten verrichten, gebruik mogen maken van de ingediende gegevens op de pagina's Loopbanen/Huidige vacatures van deze website voor de verwerking van uw aanvraag. Aggreko gebruikt uw persoonlijke gegevens mogelijk ook om u te attenderen op vacatures binnen Aggreko die interessant voor u kunnen zijn. De gegevens die u verstrekt op het inschrijfformulier worden door Aggreko bewaard in het CV-beheersysteem gedurende een periode van zes (6) maanden vanaf de datum van indiening. Als na afloop van deze periode geen functie is gevonden die aansluit op de door u verstrekte gegevens zullen uw persoonlijke gegevens uit onze database worden verwijderd. Als de afdeling Human Resources van Aggreko direct contact met u opneemt na de datum van indiening van uw CV, is Aggreko gehouden aan de geldende wetgeving inzake het bewaren van uw CV in de database, gedurende de periode waarin overwogen wordt om u in te huren of in dienst te nemen en als u in dienst bent gedurende uw dienstverband.

4. MET WIE DELEN WIJ INFORMATIE?

(a) Mogelijk verstrekken wij de informatie die wij over u en uw bedrijf verzamelen, met inbegrip van uw e-mailadres of andere identificerende informatie, aan de aan ons gelieerde bedrijven of aan derden, waaronder fabrikanten, leveranciers of anderen die betrokken zijn in de distributieketen om de producten of diensten waarnaar is gevraagd te verschaffen. Mogelijk verstrekken wij geaggregeerde statistieken over bezoekers, websitetransacties of andere websiteactiviteiten.

(b) Mogelijk onthullen wij informatie over u of uw bedrijf indien wij in goed vertrouwen van mening zijn dat wij dit moeten doen vanwege de wet of een juridische procedure; om te reageren op claims; of om uw essentiële belangen of die van anderen te beschermen. 

Overdracht van uw persoonlijke gegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER)
Indien het nodig is dat wij uw persoonlijke gegevens overdragen buiten de EER, dan zorgen wij ervoor dat de ontvanger akkoord gaat met hetzelfde of vergelijkbaar niveau van bescherming als het onze en dat ze uw persoonlijke gegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met onze instructies. 

Hoe lang bewaren wij deze informatie over u? 
Wij bewaren informatie in overeenstemming met ons schema voor gegevensopslag, waarin is vermeld dat er geen persoonlijke gegevens mogen worden bewaard langer dan nodig voor het specifieke zakelijke oogmerk, tenzij wij verplicht zijn de persoonlijke gegevens te bewaren om te kunnen voldoen aan de wet en regelgeving. In alle gevallen wordt onze behoefte om uw persoonlijke gegevens te bewaren regelmatig beoordeeld en informatie die niet langer nodig is wordt op veilige wijze gewist. 

 

 

 
 

5. RECHTEN VAN BETROKKENEN
In sommige gevallen biedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bepaalde rechten met betrekking tot uw gegevens. Deze rechten worden hieronder in detail uiteengezet, samen met informatie over hoe wij reageren in de gevallen waar deze rechten van toepassing zijn.
Toegangsverzoeken betrokkenen 
Wellicht heeft u het recht op inzage in bepaalde persoonsgegevens die wij van u hebben. Dit gebeurt via een verzoek, genaamd inzageverzoek van betrokkene. In omstandigheden waar deze rechten van toepassing zijn, reageren wij snel en zeker binnen een maand vanaf het moment van ontvangst van het verzoek en alle nodige informatie van u. Onze formele reactie zal bestaan uit bijzonderheden over de persoonsgegevens die wij van u hebben, met inbegrip van het volgende: 
- de herkomst van de door ons verworven informatie; 
- de doeleinden voor het verwerken van de informatie; en 
- personen of entiteiten met wie wij de informatie hebben gedeeld.

Recht op rectificatie 
Mogelijk heeft u het recht op rectificatie van onjuiste persoonsgegevens die wij van u hebben. Mogelijk heeft u het recht onvolledige persoonsgegevens aan te laten vullen, met inbegrip van een aanvullende verklaring, waarbij de doeleinden van het verwerken in overweging worden genomen.

Recht op verwijdering 
Mogelijk heeft u het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens zonder nodeloze vertraging. 

Recht op beperking van verwerking 
Mogelijk heeft u het recht de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, indien een van de volgende punten van toepassing is: 
a) uw persoonsgegevens zijn onjuist; de verwerking is onwettig en u verweert zich tegen het verwijderen van de persoonsgegevens; 
b) u heeft bezwaar gemaakt tegen het verwerken van uw persoonsgegevens, terwijl wij bezig zijn met het verifiëren of er legitieme gronden zijn voor de verwerkingsactiviteit. 

Verplichting tot kennisgeving aangaande rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens of beperking van verwerking 
Waar wij de verwerking van enige persoonsgegevens rectificeren, verwijderen of beperken, zullen wij alle derden waarmee wij de persoonlijke informatie hebben gedeeld hiervan op de hoogte stellen, tenzij dit onmogelijk is of onevenredig veel inspanning vergt. 

Recht op gegevensportabiliteit 
Mogelijk heeft u het recht uw persoonsgegevens te ontvangen op een gestructureerde, algemeen gebruikte wijze en in een machinaal leesbaar formaat voor de overdracht naar een andere gegevensbeheerder. 

Recht op bezwaar 
Mogelijk heeft u het recht bezwaar aan te tekenen, op enig gegeven moment, tegen het verwerken van uw persoonsgegevens, waaronder alle persoonlijke profilering, tenzij dit verband houdt met de verwerking voor de vervulling van een taak van algemeen belang, of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan ons is opgedragen. In dit geval zullen wij stoppen met het verwerken  van uw persoonsgegevens, tenzij wij kunnen aantonen dat er sprake is van dwingende legitieme gronden voor de verwerking. 

Recht op niet onderhevig zijn aan beslissingen die uitsluitend gebaseerd zijn op geautomatiseerde verwerking 
Wij voeren geen geautomatiseerde verwerking uit welke kan leiden tot een geautomatiseerd besluit op basis van uw persoonsgegevens. 

Nauwkeurigheid van informatie 
Teneinde uitstekende klantendienst te waarborgen, is het van belang dat wij beschikken over juiste persoonsgegevens van u. Wij nemen redelijke stappen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens of enige gevoelige informatie die wij verkrijgen accuraat zijn. Wij zorgen ervoor dat de herkomst van alle persoonsgegevens of gevoelige informatie duidelijk is en wij nemen de uitdagingen met betrekking tot de nauwkeurigheid van de informatie zorgvuldig in beschouwing. Wij nemen ook in overweging wanneer het nodig kan zijn om de informatie bij te werken, zoals wijzigingen in naam of adres en u kunt ons daarbij helpen door ons hiervan op de hoogte te houden wanneer hiervan sprake is. 

6. OVERIGE INFORMATIE

Als u een klacht heeft 

Als u een klacht heeft met betrekking tot het gebruik van de persoonsgegevens of gevoelige informatie, neem dan contact op met onze manager gegevensbescherming: DataPrivacy@aggreko.co.uk

Indien uw klacht niet naar tevredenheid wordt beantwoord kunt u een formele klacht indienen bij uw plaatselijke regelgever persoonsgegevensbescherming. U heeft ook het recht een derde aan te stellen die namens u een klacht indient en uw recht te laten gelden om een schadevergoeding te eisen. 

Chatbeleid:

Welke informatie vergaren wij?

Aggreko bewaart en verwerkt persoonsgegevens van klanten tijdens het gebruik van LiveChat. Wij bewaren gegevens als: voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, IP-kengetal, browsergegevens, besturingssysteem, geografische locatie (en overige opgevoerde informatie in onze Privacy LINK).

Hoe lang bewaren wij deze informatie over u?

Wij bewaren informatie in overeenstemming met ons program voor gegevensopslag, waarin is vermeld dat er geen persoonsgegevens mogen worden bewaard langer dan nodig voor het specifieke zakelijke oogmerk, tenzij wij verplicht zijn tot bewaring van de persoonsgegevens teneinde te voldoen aan de wet en regelgeving. In alle gevallen wordt onze behoefte om uw persoonsgegevens te bewaren regelmatig beoordeeld en informatie die niet langer nodig is wordt op veilige wijze gewist. 

Hoe worden mijn persoonsgegevens gebruikt/verwerkt in een afschrift van een LiveChat? Hoe kan ik gebruikmaken van mijn recht op vergetelheid?

Wij verwerken uw persoonsgegevens enkel voor de genoemde doeleinden uit ons Privacybeleid. Wij verkopen uw gegevens niet. Aggreko bewaart afschriften van uw chatgeschiedenis. U kunt vrijelijk besluiten of u uw chats permanent wilt laten wissen uit een systeem. In dat geval kunt u uw aanvraag hiertoe indienen via Dataprivacy@aggreko.com om ons te sommeren tot het binnen 30 dagen wissen van uw gegevens. (Bij het verzenden van deze aanvraag dient u eraan te denken dat deze afkomstig moet zijn van uw e-mailadres waarmee u bent aangemeld voor uw LiveChat. Gelieve er tevens aan te denken, uw voornaam, achternaam en telefoonnummer te vermelden.)

 

 

 
 

7. OPNAME VAN GESPREKKEN

Waarom worden gesprekken opgenomen?

Het is gangbaar geworden om gesprekken op te nemen als gevolg van de toename van telefonisch zakendoen. Door klantgesprekken op te nemen, kunnen organisaties de klanttevredenheid beoordelen, medewerkers trainen en ontwikkelen, de kwaliteit van gesprekken beoordelen en een mondeling verslag opvragen in geval van een klacht. Het opnemen van telefoongesprekken wordt gedeactiveerd wanneer de creditcard- of bankpasgegevens van een klant worden opgegeven, in overeenstemming met de Payment Card Industry Data Security Standards (PCSDSS) en de wetgeving inzake gegevensbescherming, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Hoe worden opnames gebruikt?

Kwaliteitsbewaking: het opnemen van gesprekken biedt een algeheel beeld van het gesprek en stelt ons in staat om de klantervaring beter te begrijpen en het proces te beoordelen. Dit kan ons helpen om mogelijke verbeterpunten te identificeren.
Training en ontwikkeling: door een aantal gesprekken te analyseren, kunnen managers trainingsbehoeften identificeren.
Klachten en geschillen: in het geval van een klacht of geschil kan een gespreksopname (indien beschikbaar) aanvullende informatie verstrekken om ons te helpen het probleem te onderzoeken.
Veiligheid en welzijn van werknemers: een opname kan een essentieel bewijsstuk zijn in het geval dat de veiligheid van werknemers gewaarborgd moet worden en bij eventuele bedreigingen voor de organisatie of een individueel personeelslid.

Hoe worden onze klanten geïnformeerd over het opnemen van onze gesprekken?


1. De privacyverklaring is beschikbaar op de Aggreko-website
2. Klanten die bellen met het klantencentrum van Aggreko, krijgen de volgende melding te horen:
Bedankt voor uw contactopname met Aggreko. Houd er rekening mee dat uw gesprek opgenomen kan worden voor trainings- en kwaliteitsdoeleinden. Als u belt over een nieuwe huuraanvraag, druk dan op 1. Als uw telefoontje betrekking heeft op een bestaande huuropdracht, druk dan op 2 en voor elke andere aangelegenheid drukt u op 3.
Opmerking: als de klant enige tijd in de wacht staat, wordt er een boodschap afgespeeld met betrekking tot wie we zijn en de producten en diensten die we aanbieden.

Delen wij gespreksopnames met derden?

 Het kan zijn dat het op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming verplicht of toegestaan is om een opgenomen gesprek – met inbegrip van uw persoonsgegevens – openbaar te maken zonder uw uitdrukkelijke toestemming, bijvoorbeeld als we daartoe wettelijk verplicht zijn, zoals voor:

  • wetshandhaving
  • onderzoeken naar fraude
  • strafrechtelijke vervolgingen
  • gerechtelijke procedures

Wat is onze wettelijke basis voor het opnemen van gesprekken?

Het opnemen van gesprekken is noodzakelijk om de belangen van u, onze medewerkers of beide te beschermen.
Het is ook in ons legitieme belang, tenzij uw belangen zwaarder wegen wanneer u vraagt om uw gesprek niet op te nemen.

Hoe lang bewaren wij de opnames?

Wij bewaren uw persoonlijke informatie zo kort mogelijk. De informatie die in deze Privacyverklaring wordt beschreven, wordt gedurende 3 maanden vanaf de datum van de opname in onze database bewaard, tenzij uitzonderlijke omstandigheden een langere opslag vereisen, zoals een lopende rechtszaak. Alle informatie wordt veilig bewaard en vertrouwelijk verwijderd.

Wat zijn uw rechten?

Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken, heeft u een aantal rechten op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming.
Zo hebt u het recht om een kopie van de gespreksopname te ontvangen.
U hebt het recht om te verlangen dat de gespreksopname wordt verwijderd als u van mening bent dat wij deze langer verwerken dan nodig is.
Al uw rechten worden hierboven gedetailleerd beschreven in het gedeelte Uw rechten van dit bericht.

 

Hoe kunnen wij u helpen?

Wij helpen u de juiste oplossing te vinden