Neem contact met ons op

Neem Contact Op

Privacybeleid

Hieronder wordt het beleid inzake gegevensbescherming en bescherming van de privacy (het “Beleid”) van Aggreko plc (“Aggreko”) toegelicht en de wijze waarop Aggreko persoonlijke gegevens en de daarbij door abonnees en/of gebruikers van zijn website verstrekte informatie verzamelt, gebruikt en opslaat (“u”) (“uw”).

Aggreko heeft een wereldwijde website Die kan gevonden worden via www.aggreko.com, maar kan in bepaalde landen ook benaderd worden via nationale domeinnaam-adressen. De website van Aggreko is vertaald in verschillende talen voor de toegankelijkheid door gebruikers in bepaalde landen.

De gegevensbeheerder in het kader van de Data Protection Act, 1988 (Wet bescherming persoonsgegevens) is Aggreko plc (registratienummer SC177553) gevestigd te Bothwell Street 120, Glasgow, Lanarkshire, G2 7JS, 8ste verdieping.

Dit Beleid moet worden gelezen in samenhang met de juridische verklaring van Aggreko en door het bezoeken en gebruiken van de website van Aggreko bevestigt u dat u deze verklaring gelezen en begrepen heeft en dat u akkoord gaat met het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke informatie en gegevens door Aggreko in overeenstemming met dit Beleid. Als u op enig moment deze toestemming wilt intrekken stuur dan een bericht aan de manager gegevensbescherming van Aggreko naar het e-mailadres dat vermeld staat in sectie 11 van dit Beleid.

1 PRIVACYBELEID

Aggreko spant zich ervoor in om de privacy te beschermen van degenen die zijn website gebruiken en de vertrouwelijkheid van alle persoonlijke informatie of gegevens die door u zijn ingediend of verstrekt.

2 GEBRUIK VAN UW PERSOONLIJKE INFORMATIE

Alle persoonlijke informatie of gegevens die u aan Aggreko verstrekt op deze website worden vertrouwelijk behandeld en bewaard en mag door Aggreko op de volgende manier worden gebruikt:

(A) Indien u uw contactgegevens heeft verstrekt voor het ontvangen van informatie van Aggreko mag Aggreko of leden van zijn groep, deze contactgegevens gebruiken om u te informeren over de producten of diensten die deze levert (inclusief online-rapporten en nieuwsbrieven) en over verbeteringen of wijzigingen van de website. Ze mogen ook gebruikt worden om Aggreko in staat te stellen om op klachten te reageren of om managementsbeslissingen te nemen over de toekomstige ontwikkeling van zijn website.

(B) Als u uw toestemming heeft gegeven op de e-mailcontactpagina, mag Aggreko uw persoonlijke gegevens ook gebruiken voor toekomstige mailings in verband met het onderwerp van interesse dat u hebt aangegeven op de e-mailcontactpagina of op de pagina voor behoeften-analyse in verband met ondersteuning en met betrekking tot nieuwe producten of diensten die relevant voor u kunnen zijn. U kunt zich hiervoor op elk moment afmelden door te klikken op de link “afmelden” in de e-mails die wij u toezenden of door contact met ons op te nemen via het e-mailadres dat vermeld staat in sectie 11 van dit Beleid.

(c) Indien u uw persoonlijke gegevens hebt verstrekt inzake werkgelegenheid bij Aggreko, gaat u ermee akkoord dat Aggreko, leden van de Aggreko-groep of niet-verbonden bedrijven die namens Aggreko ondersteunende diensten verrichten, gebruik mogen maken van de ingediende gegevens op de pagina's Loopbanen/Huidige vacatures van deze website voor de verwerking van uw aanvraag. Aggreko mag uw persoonlijke gegevens ook gebruiken om u te attenderen op vacatures binnen Aggreko die interessant voor u kunnen zijn. De gegevens die u verstrekt op het inschrijfformulier wordt door Aggreko bewaard in het CV-beheersysteem gedurende een periode van zes (6) maanden vanaf de datum van indiening. Als na afloop van deze periode geen functie is gevonden die aansluit op de door u verstrekte gegevens zullen uw persoonlijke gegevens uit onze database worden verwijderd. Als de afdeling Human Resources van Aggreko direct contact met u opneemt na de datum van indiening van uw CV, is Aggreko gehouden aan de geldende wetgeving inzake het bewaren van uw CV in de database, gedurende de periode waarin overwogen wordt om u in te huren of in dienst te nemen en als u in dienst bent gedurende uw dienstverband.

3. DOORSTUREN EN OPSLAAN VAN GEGEVENS BUITEN DE EER

Aggreko dient u te informeren als zij gegevens over u doorstuurt of wil doorsturen naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”). Aggreko mag gegevens doorsturen naar buiten de EER in de volgende omstandigheden:

(a) naar een van zijn servers, die zich in sommige gevallen in landen buiten de EER kan bevinden;

(b) naar bedrijven binnen de Aggreko-groep die werkzaam zijn in landen buiten de EER ten behoeve van de in paragraaf 2(a) hierboven aangegeven doelstellingen;

(c) ten behoeve van de verwerking van sollicitaties naar werk bij Aggreko in overeenstemming met paragraaf 2(c) hierboven; en

(d) naar niet-verbonden bedrijven die namens Aggreko ondersteunende diensten verrichten, waaronder het verstrekken van professioneel, juridisch of boekhoudkundig advies aan Aggreko.

Door het verstrekken van uw persoonlijke informatie en gegevens aan Aggreko gaat u akkoord met het doorsturen en opslaan van uw persoonlijke informatie en gegevens buiten de EER zoals hier uiteengezet. Wij zullen alle stappen ondernemen die redelijkerwijze nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig behandeld worden in overeenstemming met dit privacybeleid.

Helaas is de overdracht van informatie via het internet niet volledig veilig. Hoewel wij er alles aan doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen kunnen wij de veilige overdracht van uw gegevens naar onze website niet garanderen; elke overdracht is voor uw eigen risico. Als wij de informatie hebben ontvangen maken wij gebruik van strikte procedures en veiligheidsvoorzieningen om onbevoegde toegang te verhinderen.

Als u niet wilt dat uw persoonlijke gegevens of informatie buiten de EER worden doorgestuurd, verwerkt of opgeslagen kunt u uw toestemming op elk moment weer intrekken, door het zenden van een bericht aan de manager gegevensbescherming van Aggreko op het e-mailadres dat vermeld staat in sectie 11 van dit Beleid.

4 INFORMATIEVERSTREKKING

Aggreko verstrekt geen persoonlijke informatie over u aan derden, behalve zoals beschreven in dit Beleid. Informatieverstrekking aan derden kan inhouden het verstrekken van deze informatie aan niet-verbonden bedrijven die namens Aggreko ondersteunende diensten verrichten, waaronder het verstrekken van professioneel, juridisch of boekhoudkundig advies aan Aggreko. Deze bedrijven zijn verplicht tot het nemen van passende beveiligingsmaatregelen en de vertrouwelijkheid te waarborgen van de informatie, overeenkomstig het doel waarvoor ze deze ontvangen, en mogen uw persoonlijke informatie alleen gebruiken tijdens het verlenen van zulke diensten en slechts met het doel dat Aggreko voorschrijft.

Onder bepaalde omstandigheden mag uw persoonlijke informatie ook verstrekt worden aan derden, zoals toegestaan krachtens, of om te voldoen aan, toepasselijke wet- en regelgeving, of in het geval dat wij bedrijven of activa kopen of verkopen (in welk geval wij uw persoonlijke gegevens mogen verstrekken aan de potentiële verkoper of koper van dergelijk bedrijf of dergelijke activa).

Als u aanvankelijk instemt met het verzamelen, gebruiken en opslaan van uw persoonlijke informatie door Aggreko, maar dit later wilt intrekken kunt u zich op elk moment afmelden door het sturen van een bericht aan de manager gegevensbescherming van Aggreko op het e-mailadres dat vermeld staat in sectie 11 van dit Beleid.

5 COOKIES

Deze website maakt gebruik van cookies om te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken.

Wat is een cookie?

Een cookie is een tekstbestand dat op uw computer of mobiel apparaat wordt opgeslagen door een server van de website, als u daarmee akkoord gaat. Alleen die server kan de inhoud van de betreffende cookie ophalen en lezen. Iedere cookie is uniek voor uw internetbrowser. Het bevat anonieme informatie, zoals een unieke identificatie en de naam van de site.

Meer informatie over cookies is terug te vinden in de help-pagina's van uw browser en de meeste browsers herkennen wanneer een cookie wordt aangeboden en bieden gebruikers de mogelijkheid om te bepalen hoe en wanneer deze geaccepteerd worden. U dient echter wel te beseffen dat als u ervoor kiest om cookies te weigeren u mogelijk geen volledig gebruik kunt maken van alle functies van de op registratie gebaseerde gedeelten van de website van Aggreko en andere websites die u bezoekt.

Hoe gebruikt Aggreko cookies?

Aggreko gebruikt cookies die strikt noodzakelijk zijn om u in staat te stellen door de site te navigeren en voor het bieden van bepaalde basisfunctionaliteiten. Wij gebruiken cookies bijvoorbeeld voor het leveren van betere functionaliteit van de website middels het opslaan van uw voorkeuren. Wij gebruiken cookies ook om ons te helpen de prestaties van onze website te verbeteren en u een betere gebruikerservaring te bieden.

De informatie die wij met cookies verzamelen is anoniem. Wij zullen nooit (en zullen derden dit nooit toestaan) het statistisch analyse-instrument gebruiken voor het volgen of verzamelen van persoonlijk identificeerbare informatie van bezoekers van onze site of uw IP-adres koppelen met eventuele andere gegevens over u. Wij zullen geen verzamelde gegevens van deze site koppelen aan eventueel persoonlijk identificeerbare informatie uit enige bron, tenzij u die informatie uitdrukkelijk verstrekt via een invulformulier op onze website.

Wij gebruiken de volgende typen cookies op onze website:

Strikt noodzakelijke cookies.Dit zijn cookies die nodig zijn voor de werking van onze website. Waaronder bijvoorbeeld cookies die u in staat stellen om in te loggen op de beveiligde gedeelten van onze website, gebruik te maken van een winkelwagentje of diensten voor elektronische betalingen.

Cookies voor analyse van prestaties.Met deze cookies kunnen wij de aantallen bezoekers zien en tellen en nagaan hoe bezoekers zich over onze website verplaatsen wanneer ze deze gebruiken. Dit helpt ons bij het verbeteren van de manier waarop onze website werkt, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat bezoekers gemakkelijk kunnen vinden wat ze zoeken.

Functionele cookies.Deze worden gebruikt om u te herkennen wanneer u terugkeert op onze website. Hiermee kunnen wij de inhoud voor u personaliseren, u met uw naam welkom heten en uw voorkeuren onthouden (bijvoorbeeld uw taalkeuze of regio).
Welke specifieke cookies gebruikt Aggreko?

De website maakt gebruik van Google Analytics. Daarmee kunnen wij de aantallen bezoekers zien en tellen en nagaan hoe bezoekers zich over onze website verplaatsen wanneer ze deze gebruiken. De informatie over uw gebruik van de website die door de cookie wordt gegenereerd inclusief het IP-adres, wordt doorgestuurd naar Google. Deze informatie wordt vervolgens gebruikt om uw gebruik van de website te evalueren en statistische rapporten over website-activiteiten voor Aggreko op te stellen. Google kan deze informatie doorgeven aan derden, als dit wettelijk verplicht is, of als dergelijke derden de gegevens namens Google verwerken. Google koppelt uw IP-adres niet met andere gegevens van Google.

Als u precies wilt weten welke cookies door Google Analytics worden gebruikt en hoe ze functioneren of als u meer wilt weten over de EU-cookiewet, dan kunt u dit via de onderstaande links nagaan.

* ICO-cookievoorschriften en de EU-cookiewet - http://ico.org.uk/for_organisations/privacy_and_electronic_communications/the_guide/cookies

* Cookies en Google Analytics - https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

De website gebruikt de volgende aanvullende cookies:

Strikt noodzakelijke cookies

Naam van de cookie

Type

Doel

ASP.Net_SessionId

Sessie

Deze cookie is nodig voor de bepaling van de ASP.Net-sessie die gebruikt wordtCookies ter verbetering van functionaliteit

taal

Permanent

Als een bezoeker van de website de taalinstelling van een website van Aggreko wijzigt ten opzichte van de standaard, dan wordt dit onthouden voor het volgende bezoek. Blijft 90 dagen geldig.Cookies ter verbetering van de website en de gebruikerservaring

Naam van de cookie

Type

Doel

taal

Permanent

Als een bezoeker van de website de taalinstelling van een website van Aggreko wijzigt ten opzichte van de standaard, dan wordt dit onthouden voor het volgende bezoek. Blijft 90 dagen geldig.

__utma

Permanent

Deze cookie houdt bij hoeveel keer een bezoeker de site heeft bezocht met betrekking tot de cookie, wanneer het eerste bezoek was en wanneer het laatste bezoek plaatsvond. Google Analytics gebruikt de informatie uit deze cookie om zaken te berekenen, zoals het aantal dagen en bezoeken voordat iets gekocht wordt.

__utmb en __utmc

Permanent


De B en C cookies behoren tot dezelfde familie en werken samen om te berekenen hoe lang een bezoek duurt. _utmb zet een tijdstempel op het exacte moment dat een bezoeker de site binnenkomt en _utmc zet een tijdstempel op het exacte moment dat een bezoeker de site verlaat. _utmb verloopt aan het einde van de sessie. _utmc verloopt na 30 minuten. Dat is zo uitgevoerd omdat _utmc niet kan registreren wanneer een gebruiker de browser afsluit of een website verlaat, dus wacht _utmc 30 minuten of er nog een paginaweergave volgt en als dat niet het geval is verloopt hij.

__utmx en __utmxx

Permanent

Deze cookie wordt gebruikt door Website Optimizer en alleen geplaatst als de traceercode van Website Optimizer is geïnstalleerd en correct geconfigureerd voor uw pagina's. Als het script van de optimalisator wordt uitgevoerd slaat de cookie de variatie op die aan deze bezoeker is toegekend voor iedere test, zodat de bezoeker een consistente ervaring op de site heeft.

__utmz

Permanent

__utmz houdt bij waar de bezoeker vandaan kwam, welke zoekmachine u gebruikte, op welke link u klikte, welk toetsenbord u gebruikte en waar ter wereld u was toen u de website bezocht. Hij verloopt na 15,768,000 seconden – of na 6 maanden. Met deze cookie bepaalt Google Analytics wie en welke bron/medium/zoekwoord geleid heeft tot een doelconversie of een e-commerce-transactie. U kunt ook de lengte wijzigen van _umz door een eenvoudige aanpassing aan de traceercode van Google Analytics.

BC_BANDWIDTH

Sessies van derden

Detecteert de initiële capaciteit voor de bandbreedte voor het progressief afleveren van downloads door brightcove.com, ons bedrijf voor videopresentaties.Door gebruik te maken van de websites van Aggreko gaat u ermee akkoord dat wij deze typen cookies op uw apparaat plaatsen.

Wat als ik geen cookies wil?

U kunt browsercookies die op uw apparaat geplaatst worden beperken of blokkeren via de instellingen van uw browser. U kunt worden gewaarschuwd wanneer cookies aan uw browser worden aangeboden of u kunt cookies volledig weigeren. U kunt bestaande cookies ook wissen. In de helpfunctie van uw browser kunt u lezen hoe u dit moet doen.

U kunt ook www.aboutcookies.org bezoeken voor meer informatie over het uitschakelen van cookies.

Ga voor meer informatie over cookies naar Interactive Advertising Bureau (www.iab.net), een branche-organisatie die normen en richtlijnen ontwikkelt voor het ondersteunen van online bedrijfsprocessen. Zij hebben een aantal webpagina's ontwikkeld waarin uitgelegd wordt hoe cookies werken en beheerd worden.

6 BEVEILIGING

Aggreko heeft maatregelen genomen ter beveiliging van de informatie die deze over u verzamelt en opslaat en spant zich redelijkerwijze in om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen onbevoegde openbaarmaking en/of toegang waaronder maatregelen voor de beveiliging van netwerken en databases, maar Aggreko kan de beveiliging van eventuele gegevens die deze verzamelt en opslaat niet garanderen.

7 HYPERLINKS

Wanneer de website van Aggreko verwijst naar andere websites is Aggreko niet verantwoordelijk voor het beleid inzake gegevensbescherming van die andere websites en dient u het privacybeleid van die andere websites door te nemen als u daarover vragen heeft.

8 TOEGANGSRECHTEN

Krachtens de Data Protection Act 1998 (Wet bescherming persoonsgegevens) bent u op elk moment gerechtigd om schriftelijk te vragen om inzage in de persoonlijke informatie of gegevens die Aggreko over u bewaart. Aggreko zal aan uw verzoek voldoen in overeenstemming met de verplichtingen onder de Wet, mits u aan Aggreko de noodzakelijke vergoeding voor inzage van £ 10 heeft voldaan en Aggreko uw identiteit afdoende heeft vastgesteld. Als u na het inzien van uw informatie van mening bent dat enige persoonlijke gegevens of informatie die Aggreko over u bewaart onjuist is, verstrek dan de juiste gegevens en informatie aan Aggreko door contact op te nemen met de manager gegevensbescherming van Aggreko op het e-mailadres dat vermeld staat in sectie 11 van dit Beleid.

9 JURIDISCHE VERPLICHTINGEN

Aggreko kan op grond van bepaalde wetgeving verplicht zijn om de identiteit vast te stellen van gebruikers van zijn website en in dergelijk gevallen met het oog hierop vragen stellen om informatie van u te verkrijgen. U bevestigt dat alle informatie die u aan Aggreko verstrekt accuraat is en u accepteert en stemt ermee in dat Aggreko dergelijke informatie mag doorsturen wanneer dat noodzakelijk wordt geacht om te voldoen aan eventuele juridische verplichtingen of meldingsverplichtingen die Aggreko van tijd tot tijd kan hebben.

10 WIJZIGINGEN VAN HET BELEID

Aggreko kan van tijd tot tijd wijzigingen bekendmaken in het Beleid. In dergelijke gevallen zal Aggreko die wijzigingen bekendmaken op deze pagina van de website en Aggreko nodigt u uit om het Beleid van tijd tot tijd door te nemen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen daarin.

11 OVERIGE INFORMATIE

Voor meer informatie over het Beleid of als u ons wilt vragen om te stoppen met het verwerken en gebruiken van uw persoonlijke informatie neemt dan contact op met:-De Data Protection Manager (manager gegevensbescherming):

Peter Kennerley
Aggreko plc
8ste verdieping, Aurora
120 Bothwell Street
Glasgow
G2 7JS

Verenigd Koninkrijk

Telefoon: +44 (0) 141 225 5900
Fax: +44 (0) 141 225 5949

E-mail adres: investors@aggreko.com©Aggreko plc

Beleid inzake gegevensbescherming en bescherming van de privacy

Januari 2017