01 Mar 2019

Datacenters en de groeiende vraag naar elektriciteit

Datacenter Aggreko
 

Het bouwen van een datacenter vereist veel planning en organisatie. Hoe zorgt u ervoor dat de locatie waarop u gaat bouwen voldoende stroomcapaciteit heeft? Heeft u een plan om het netwerk te upgraden? Wat betekent dit voor de bouw van het datacenter en welk effect heeft dit op het budget en de planning?

Datacenters schieten als paddenstoelen uit de grond, ze leveren diensten waar we dagelijks op vertrouwen. Ze volgen en bewaken alles van onze communicatiesystemen tot en met onze transport- en gezondheidsdiensten. Het kiezen van de locatie van deze datacenters is vaak een probleem, waar kunnen ze optimaal presteren? Een van de belangrijkste factoren bij de keuze van de locatie is het stroomnetwerk: is er voldoende elektriciteit om de installatie te voeden? Kan het elektriciteitsnet voldoen aan de hoge vraag naar elektriciteit van een datacenter?

De behoeften van datacenters

De moderne samenleving zou niet kunnen bestaan zonder datacenters. De datacenters zorgen ervoor dat onze communicatie en diensten online soepel verlopen. We zijn zo afhankelijk van datacenters, dat de laatste jaren een enorme toename van datacenters heeft plaatsgevonden. De datacenters variëren van kleine IT-loadservers voor bedrijven naar enorme centra die cloud-based technologie en colocatiediensten opslaan.

Echter, doen er zich problemen voor als het gaat om het bepalen van de plaats van datacenters. Vaak is de stroominfrastructuur niet voldoende om de benodigde capaciteit van het datacenter te kunnen leveren en is er weinig kans dat het stroomnetwerk op tijd wordt opgewaardeerd.

Netbeheerders en datacenters

De datacenters moeten zo spoedig mogelijk na de bouw en commissioning online zijn om het werk goed te kunnen verrichten. Om dit mogelijk te maken is een enorm elektrisch vermogen nodig, wat een groeiend probleem is voor de netbeheerders.

In principe is de vraag van de datacenters te groot voor het beschikbare vermogen. Wanneer het een wettelijke vereiste is om reservemarges aan te houden om de betrouwbaarheid te verbeteren, weten de netbeheerders vaak niet tot welke oplossing ze zich moeten wenden.

Het probleem voor datacenters

De meeste locaties hebben geen netaansluiting die voldoet aan aan de behoeften van de datacenters. Dit, gecombineerd met krappe budgetten en grote tijdsdruk betekent dat de meeste aannemers op zoek gaan naar een alternatieve locatie om een datacenter te bouwen dat "ready to go" power heeft. Het aantal locaties waar een multi-megawatt stroomvoorziening al beschikbaar is, neemt voortdurend af.

Wat is het alternatief? Hoe kunnen aannemers ervoor zorgen dat hun datacenters direct online zijn zonder te moeten vertrouwen op het elektriciteitsnet, dat al dan niet in staat is om de vereiste belasting te dragen?

Aannemers en datacenters

Aannemers die nieuwe datacenters openden hadden van oudsher weinig mogelijkheden. Een aantal van deze mogelijkheden waren:

De bouw van nieuwe locaties uitstellen tot het benodigde elektriciteitsnet beschikbaar was (wat jaren kon duren).

De bouw van het nieuwe datacenter plannen in overeenstemming met de "upgrade" van het elektriciteitsnet.

Tijdelijke diesel generatoren gebruiken om de vertragingen tot een minimum te beperken.

Een aantal van deze opties gaan gepaard met een aantal problemen, er kunnen zich namelijk voortdurend vertragingen opdoen in het uiteindelijke elektriciteitsnet. De tijdelijke diesel generatoren zijn veruit de populairste oplossing, echter is deze oplossing niet erg "groen". 

Dus, wat is de beste oplossing?

De bouw van een nieuw datacenter of de uitbreiding van een bestaand datacenter vereist vaak de modernisering van een (lokaal) elektriciteitsnetwerk. Een van de beste manieren om deze vertragingen te compenseren is het installeren van een tijdelijke gas generator. Deze levert het benodigde vermogen voor elke fase van de levenscyclus van het datacenter, totdat het net de benodigde hoeveelheid elektriciteit kan gaan leveren. In de afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling van gas generatoren en wordt nu gezien als een zeer rendabel en effectief alternatief.

Deze nieuwe vooruitgang betekent dat tijdelijke stroom kan worden geleverd door gas generatoren wanneer het net niet aan de vraag naar elektriciteit kan voldoen, daarbij zijn ze veel duurzamer en kosteneffectiever dan diesel generatoren. Bovendien, zijn de gas generatoren uitermate geschikt voor langetermijnprojecten.

Ja, ik wil een betrouwbaar netwerk voor mijn datacenter