15 Jul 2019

Veroudering van HVAC voor blijven !

Mechanical Contractors Web
 

Klimaatbeheersing is in vrijwel ieder gebouw noodzakelijk, van woon- en winkelruimte tot grote bedrijfsgebouwen. Wanneer niet genoeg verwarming of koeling beschikbaar is, kan dit leiden tot productiviteitsverlies, beschadigde goederen en apparatuur – met zelfs een shutdown tot gevolg. Daarom is de installatie van een eersteklas HVAC-systeem essentieel.

Geen enkel systeem, hoe imposant ook, zal levenslang meegaan. Wat gebeurt er als componenten en units te oud beginnen te worden? Hoe weet u wanneer vervanging en/of reparatie nodig zijn? En hoe verlengt u de gebruiksduur van uw HVAC-systeem om het onvermijdelijke uit te stellen? 

Wat is de functie van een HVAC-systeem? 

Heating, Ventilatie & Air Conditioning (HVAC) systemen maken gebruik van de principes van warmteoverdracht, thermodynamica en vloeistofmechanica voor de gewenste klimaatbeheersing. Hieronder vallen comfortverwarming en -koeling, het beschermen van datacenters tegen oververhitting, het verwijderen van muffe luchtjes en de circulatie van frisse lucht in een gebouw.

De term HVAC omvat alles van de airconditioning bij ons thuis tot de omvangrijke, complexe systemen in kantoorgebouwen, ziekenhuizen, scholen en bedrijfsgebouwen. 

Hoe hebben HVAC-systemen zich ontwikkeld?

De moderne airconditioner zag het levenslicht in 1902 toen Willis Carrier plannen ontwikkelde voor een systeem dat de productieruimtes van de drukkerij waar hij werkte zou koelen, om beschadiging van de boeken te voorkomen. 

Deze eerste versies werkten door koel water door verwarmingsspiralen te laten lopen om zo de omringende lucht af te koelen. In de loop der tijd werden de ontwerpen steeds verder verbeterd. Het koude water werd vervangen door koelmiddelen, de airconditioners en de bijbehorende ontluchting en leidingen werden steeds kleiner, de units werden efficiënter en chemische stoffen werden vervangen door meer milieuvriendelijke koelmiddelen. 

Sinds kort worden slimme technologieën gebruikt voor klimaatbeheersing op afstand, slim energieverbruik en bewaking van de performance. De moderne HVAC-systemen zijn veel voordeliger in gebruik en hebben aanzienlijk minder energie nodig dan voorheen. 

Hoe zijn de huidige HVAC-systemen opgezet? 

Commerciële HVAC-systemen in grote gebouwen gebruiken een compressor voor verhoging van de druk en koelmiddel. De compressor comprimeert het koudemiddel naar een hogere druk, welke vervolgens wordt gecondenseerd naar vloeistof in de condensor. Hierna zorgt het expansieventiel voor een drukverlaging van het koudemiddel. De verdamper ontrekt warmte uit zijn omgeving, waardoor het koudemiddel verandert in een gas. 

Hoe dit wordt opgezet hangt af van verschillende factoren, in het bijzonder of er stroom of gas wordt gebruikt als voeding van de verwarmingselementen, het type koudemiddel, of de warmte of de koeling wordt geleverd via luchtkanalen of een watersysteem, en of er een speciaal ventilatiesysteem aanwezig is. 

Afhankelijk van het gebouw kan het systeem ook koeltorens, koelmachines, boilers, radiatoren en warmtepompen bevatten die warmte onttrekken aan lucht of water. Ook is het mogelijk dat er units op het dak aanwezig zijn die geconditioneerde lucht naar de binnenruimte aanvoeren.

Deze systemen werken met luchtbehandelingskasten die zijn aangesloten op kanalen voor de verdeling van warme en koude lucht door het gebouw, of met een verzameling kleinere systemen die afzonderlijk werken, zoals mechanische ventilatie, verwarmingsradiatoren en comfortkoelers die verspreid zijn opgesteld. De meeste systemen zullen ook proberen om "passieve" vormen van ventilatie op te nemen, voor verlaging van het energieverbruik en de kosten.  

Wat gebeurt er als deze systemen verouderen?

Wanneer koelmachines, luchtbehandelingskasten, airconditioners en andere HVAC-units ouder worden, worden ze ook minder betrouwbaar. Met voldoende onderhoud zijn HVAC-systemen ontworpen voor een gebruiksduur van 10 tot 30 jaar. Gemiddeld na 20 jaar beginnen ze mankementen te vertonen. 

Wanneer de kosten van proactief onderhoud of reparaties in noodsituaties boven 5% van de kosten voor vervanging komen, moet u goed overwegen of het economisch niet zinvoller is een nieuw systeem te installeren. Niet alleen omdat het waarschijnlijk is dat u nog een aantal reparaties moet financieren aan het huidige systeem, maar ook omdat u hier te maken krijgt met uitval. Door minder units te gebruiken, gaat waarschijnlijk ook de performance omlaag. Te lang vertrouwen op HVAC voor cruciale bedrijfsactiviteiten kan leiden tot ongeplande uitval en kostbare shutdowns.

Dit geldt ook voor kleinschalige onderdelen die zijn aangesloten op grote, complexe systemen. HVAC is meestal afhankelijk van uw elektrische en/of sanitaire systemen. Alle problemen met defecte bedrading, verouderde elektrische apparatuur of verwaarloosde leidingen die beginnen te lekken of barsten, zullen dan ook verwoestende gevolgen hebben.

De vervanging van oude units of systemen kan problematisch zijn – zeker bij ondergrondse voorzieningen, systemen op het dak of op andere moeilijk bereikbare plaatsen. Als deze jarenlang genegeerd zijn, kan het zijn dat er hele netwerken van oude bedrading of leidingen omheen zijn ontstaan. Het kan een heel karwei zijn om hierin de weg te vinden zonder schade aan te richten!

Wat kan ik hieraan doen?

Preventief onderhoud is hierbij de sleutel tot succes. Voer regelmatig audits uit om te controleren of alle apparatuur nog naar behoren functioneert en of er eventueel onderdelen aan vervanging toe zijn. Kijk om te beginnen heel goed naar de waterpompen, afvoersystemen en compressoren. Hoe oud zijn ze? Zijn ze aan vernieuwing toe? 

Om het risico op waterschade aan het gebouw tot een minimum te beperken, kunt u het best een onderhouds- en inspectieschema voor uw apparatuur opstellen, gebaseerd op maandelijkse, seizoensgebonden of jaarlijkse taken en vereisten. 

Zorg er ook voor dat u informatie bijhoudt over het tijdstip waarop elk HVAC-component is geïnstalleerd (en wanneer deze moet worden vervangen), specificaties voor elk apparaat (met model- en serienummer), documentatie van de geschiedenis van de apparatuur (inclusief data van installatie en reparaties), een lijst met reserveonderdelen die u mogelijk nodig hebt en wie ze aan u kan leveren, luchtbalansrapporten en luchtstroomspecificaties, samen met blauwdrukken en systeembedieningsplaatsen voor de bijbehorende leidingen, mechanische en elektrische systemen. 

Als veel van uw apparatuur verouderd is, overweeg dan goed of het op de lange termijn rendabeler is om het hele systeem in één keer te upgraden, of om uiterst efficiënte huurapparatuur in te zetten in plaats van veel geld te investeren in nieuwe apparatuur.

Of u nu kiest voor upgrading, huur of zorgvuldig onderhoud van uw bestaande systeem – het belangrijkste is dat u vroeg genoeg eventuele problemen met de HVAC in uw gebouw aanpakt. Dit helpt u om rampzalige storingen van apparatuur te voorkomen en te besparen op uw dagelijkse bedrijfskosten. Het is het zeker waard om nu te investeren!