Spring naar de hoofdinhoud

Juridische informatie

Deze website wordt onderhouden door Aggreko plc, gevestigd te Bothwell Street 120, Glasgow G2 7JS, Verenigd Koninkrijk en geregistreerd in Schotland (Registratienummer SC177553).

Ten behoeve van deze verklaring wordt met, "Aggreko" bedoeld Aggreko plc en haar dochterondernemingen.

De Nederlandse versie van de Aggreko website (www.aggreko.com/nl-nl) wordt uitgegeven door Aggreko Nederland.

Aggreko Nederland is een besloten vennootschap geregistreerd onder nummer 005590929. Het hoofdkantoor bevindt zich opFuutweg 3, 4791 PB Klundert,  BTW: NL005590929B01.

OM CONTACT MET ONS OP TE NEMEN

Aggreko Nederland BV

Fuutweg 3

Industrieterrein Moerdijk

4791 PB KLUNDERT

T: +31 168 788 117

Om online contact met ons op te nemen

Deze website wordt gehost door Aggreko plc.

1 Door gebruik te maken van deze website van Aggreko gaat u akkoord met de in deze juridische verklaring genoemde voorwaarden en gaat u er bovendien mee akkoord dat uitsluitend de rechtbank van Schotland bevoegd is aangaande elk geschil dat voortvloeit uit deze juridische verklaring. Indien u niet akkoord gaat met deze juridische voorwaarden, maak dan geen gebruik van deze website.

2 Alle rechten, inclusief het auteursrecht, op de inhoud van de website van Aggreko en op de software en databases die voor de website van Aggreko gebruikt worden zijn eigendom van en staan met het oog hierop onder zeggenschap Aggreko.

3 Door gebruik te maken van de website van Aggreko, gaat u ermee akkoord dat u extracten van de inhoud alleen mag downloaden, kopiëren en afdrukken voor eigen persoonlijk, niet-commercieel gebruik, op voorwaarde dat er geen documenten of gerelateerde afbeeldingen van de website van Aggreko plc op enigerlei wijze worden aangepast en dat er geen afbeeldingen van de website van Aggreko plc afzonderlijk worden gebruikt, zonder de begeleidende tekst.

4 U mag de inhoud van de website van Aggreko niet kopiëren, uitzenden, downloaden, afdrukken, opslaan (op enig medium), distribueren, verzenden, weergeven of afspelen in het openbaar of op enige wijze aanpassen of wijzigen voor enig ander doel zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Aggreko plc .

5 Koppelingen vanaf de website van Aggreko naar websites van derde partijen worden uitsluitend voor uw gemak aan u ter beschikking gesteld. Door gebruik te maken van deze koppelingen verlaat u de website van Aggreko en verkrijgt toegang tot deze websites op uw eigen risico. Aggreko aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van andere websites waarnaar de koppelingen op de website van Aggreko verwijzen. Als u een koppeling wilt maken naar de website van Aggreko mag u dat slechts doen na voorafgaande schriftelijke toestemming van Aggreko en op voorwaarde dat u verwijst naar de homepage van de website van Aggreko, maar deze niet kopieert.

6 Aggreko heeft alles in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de informatie op de website correct is, maar Aggreko garandeert niet de juistheid en compleetheid van de informatie op de website van Aggreko en u dient zich ervan bewust te zijn dat de informatie onvolledig, onjuist of verouderd kan zijn geworden. Aggreko kan op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen in het materiaal van de website of de daarin omschreven producten. Aggreko doet geen enkele toezegging om dergelijk materiaal te updaten.

7 Voor zover wettelijk is toegestaan is Aggreko geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid verschuldigd aan enig persoon voor verlies, kosten, uitgaven of schade die kunnen voortvloeien uit het gebruik van enige informatie op deze website. Niets in deze verklaring leidt tot uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van Aggreko voor (i) overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid (zoals deze term gedefinieerd is in de wet Unfair Contract Terms Act 1977); (ii) fraude; (iii) frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken; of (iv) enige aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt krachtens de toepasselijk wetgeving.

8 Het materiaal over Aggreko op deze website is alleen als leidraad bedoeld. Het is niet bedoeld als aanbeveling voor het kopen, verkopen of behouden van waardepapieren van Aggreko en vormt geen aanbod of uitnodiging tot verkopen of een uitnodiging tot het doen van een aanbod om dergelijke waardepapieren te kopen in welke jurisdictie dan ook en kan niet worden gebruikt in verband met een beleggingsbesluit. De prijs van aandelen en de inkomsten daaruit kunnen even zo goed dalen als stijgen. Rendement in het verleden vormt niet noodzakelijkerwijs een richtlijn voor toekomstig rendement. Als u niet zeker weet wat te doen met betrekking tot aandelen, effecten of andere investeringen in Aggreko, raadpleeg dan uw financieel adviseur.

9 Als u binnen enig rechtsgebied gebruikt maakt van de website van Aggreko, verplicht u zich ertoe om u te houden aan de wetten en de wettelijke eisen van het betreffende rechtsgebied, met inbegrip van het verkrijgen van overheids-, regelgevende of andere toestemmingen die binnen dat rechtsgebied vereist zijn en andere formaliteiten of beperkingen binnen dat rechtsgebied in acht te nemen. Als de toegang tot en/of de informatie van de website van Aggreko onrechtmatig is binnen het rechtsgebied vanwaaruit u deze wenst te bezoeken, dient u de website van Aggreko niet te gebruiken en als u ervoor kiest dit toch te doen, is dit geheel op eigen risico. Als u een van deze voorwaarden schendt eindigt automatisch uw toestemming om de website van Aggreko te gebruiken en dient u onmiddellijk alle gedownloade, gekopieerde of afgedrukte extracten van de website van Aggreko te vernietigen. Alle rechten die in deze voorwaarden niet uitdrukkelijk worden toegekend zijn voorbehouden.