Neem contact met ons op

Neem Contact Op

Privacyverklaring

 

Hieronder wordt het beleid inzake gegevensbescherming en bescherming van de privacy (het “Beleid”) van Aggreko plc (“Aggreko”) toegelicht en de wijze waarop Aggreko persoonlijke gegevens en de daarbij door abonnees en/of gebruikers van zijn website verstrekte informatie verzamelt, gebruikt en opslaat (“u”) (“uw”).

Aggreko heeft een wereldwijde website Die kan gevonden worden via www.aggreko.com en in bepaalde landen is deze ook te bereiken via nationale domeinnaam-adressen. De website van Aggreko is vertaald in verschillende talen voor de toegankelijkheid door gebruikers in bepaalde landen.

De gegevensbeheerder is Aggreko plc (registratienummer SC177553 ), gevestigd te Bothwell Street 120, Glasgow, Lanarkshire, G2 7JS, 8ste verdieping, voor referentiedoeleinden.

Dit Beleid moet worden gelezen in samenhang met de juridische verklaring van Aggreko en door het bezoeken en gebruiken van de website van Aggreko bevestigt u dat u deze verklaring gelezen en begrepen heeft en dat u akkoord gaat met het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke informatie en gegevens door Aggreko in overeenstemming met dit Beleid. Als u op enig moment deze toestemming wilt intrekken stuur dan een bericht aan de manager gegevensbescherming van Aggreko, naar het e-mailadres dat vermeld staat in dit Beleid.

1. PRIVACYBELEID

Aggreko spant zich ervoor in om de privacy te beschermen van degenen die zijn website gebruiken en de vertrouwelijkheid van alle persoonlijke informatie of gegevens die door u zijn ingediend of verstrekt.

2. WELK TYPE INFORMATIE VERZAMELEN WIJ

(a) Indien u een van onze websites bezoekt, vragen wij u mogelijk om, en/of hebben wij nodig, verdere informatie over u of uw bedrijf, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, uw naam, de naam van uw bedrijf, adres, telefoon- en faxnummer, e-mailadres en overige identiteits- en contactgegevens.

(b) Indien u gebruik maakt van onze diensten, een offerte voor producten aanvraagt via onze websites of anderszins gebruik maakt van de websites, kunnen wij u vragen verdere informatie te verstrekken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, technische specificaties, financiële informatie en overige bedrijfsgerelateerde informatie.  

(c) Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij mogelijk bepaalde routeringsinformatie, zoals het Internet Protocol-adres van uw oorspronkelijke Internet Service Provider en informatie die wordt verschaft door “cookies” die zich op uw harde schijf bevinden. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die een unieke identificatiecode bevatten, zodat wij u elke keer kunnen herkennen als u onze sites bezoekt, en die bijhoudt welke pagina's u bekijkt en van welke diensten u gebruik maakt (meer informatie over cookies vindt u in ons Cookiebeleid).

(d) Mogelijk verzamelen wij ook geaggregeerde informatie over het gebruik van onze website, met inbegrip van welke pagina's het meest worden bezocht, hoeveel bezoekers per dag er zijn en hoe lang bezoekers op de pagina blijven. 

 
 
 

5 RECHTEN VAN BETROKKENEN
In sommige gevallen biedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bepaalde rechten met betrekking tot uw gegevens.  Deze rechten worden hieronder in detail uiteengezet, samen met informatie over hoe wij reageren in de gevallen waar deze rechten van toepassing zijn.
Toegangsverzoeken betrokkenen 
Wellicht heeft u het recht op inzage van bepaalde persoonlijke gegevens die wij van u hebben. Dit gebeurt via een verzoek, genaamd inzageverzoek van betrokkene. In omstandigheden waar deze rechten van toepassing zijn, reageren wij snel en zeker binnen een maand vanaf het moment van ontvangst van het verzoek en alle nodige informatie van u. Onze formele reactie zal bestaan uit bijzonderheden over de persoonlijke gegevens die wij van u hebben, met inbegrip van het volgende: 
- de herkomst van waar wij de informatie hebben verkregen; 
- de doeleinden voor het verwerken van de informatie; en 
- personen of entiteiten met wie wij de informatie hebben gedeeld.

Recht op rectificatie 
Mogelijk heeft u het recht op rectificatie van onjuiste persoonlijke gegevens die wij van u hebben. Mogelijk heeft u het recht onvolledige persoonlijke gegevens aan te laten vullen, met inbegrip van een aanvullende verklaring, waarbij de doeleinden van het verwerken in overweging worden genomen.

Recht op verwijdering 
Mogelijk heeft u het recht op verwijdering van uw persoonlijke gegevens zonder nodeloze vertraging. 

Recht op beperking van verwerking 
Mogelijk heeft u het recht de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken, indien een van de volgende punt van toepassing is: 
a) uw persoonlijke gegevens zijn onjuist; de verwerking is onwettig en u verzet zich tegen het verwijderen van de persoonlijke gegevens; 
b) u heeft bezwaar gemaakt tegen het verwerken van uw persoonlijke gegevens, terwijl wij bezig zijn met het verifiëren of er legitieme gronden zijn voor de verwerkingsactiviteit. 

Verplichting tot kennisgeving aangaande rectificatie of verwijdering van persoonlijke gegevens of beperking van verwerking 
Waar wij de verwerking van enige persoonlijke gegevens rectificeren, verwijderen of beperken, zullen wij alle derden waarmee wij de persoonlijke informatie hebben gedeeld hiervan op de hoogte stellen, tenzij dit onmogelijk is of onevenredig veel inspanning vergt. 

Recht op gegevensportabiliteit 
Mogelijk heeft u het recht uw persoonlijke gegevens te ontvangen op een gestructureerde, algemeen gebruikte wijze en in een machinaal leesbaar formaat voor de overdracht naar een andere gegevensbeheerder. 

Recht op bezwaar 
Mogelijk heeft u het recht tot het aantekenen van bezwaar, op elk moment, tegen het verwerken van uw persoonlijke gegevens, waaronder alle persoonlijke profilering, tenzij dit verband houdt met de verwerking voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan ons is opgedragen. In dit geval zullen wij stoppen met het verwerken van  uw persoonlijke gegevens, tenzij wij kunnen aantonen dat er sprake is van dwingende legitieme gronden voor de verwerking. 

Recht op niet onderhevig zijn aan beslissingen die uitsluitend gebaseerd zijn op geautomatiseerde verwerking 
Wij voeren geen geautomatiseerde verwerking uit die kan leiden tot een geautomatiseerd besluit op basis van uw persoonlijke gegevens. 

Nauwkeurigheid van informatie 
Om een uitstekende klantenservice te verzorgen, is het belangrijk dat we de juiste persoonlijke gegevens van u hebben. Wij nemen redelijke stappen om ervoor te zorgen dat de persoonlijke gegevens of enige gevoelige informatie die wij verkrijgen accuraat zijn. Wij zorgen ervoor dat de herkomst van alle persoonlijke gegevens of gevoelige informatie duidelijk is en wij nemen de uitdagingen met betrekking tot de nauwkeurigheid van de informatie zorgvuldig in beschouwing. Wij nemen ook in overweging wanneer het nodig kan zijn om de informatie bij te werken, zoals wijzigingen in naam of adres en u kunt ons daarbij helpen door ons hiervan op de hoogte te houden wanneer hier sprake van is. 

6.OVERIGE INFORMATIE

Als u een klacht heeft 

Als u een klacht heeft met betrekking tot het gebruik van de persoonlijke gegevens of gevoelige informatie, neem dan contact op met onze manager gegevensbescherming: DataPrivacy@aggreko.co.uk

Indien uw klacht niet naar tevredenheid wordt beantwoord kunt u een formele klacht indienen bij uw plaatselijke regelgever persoonlijke gegevensbescherming.  U heeft ook het recht een derde aan te stellen die namens u een klacht indient en uw recht te laten gelden om een schadevergoeding te eisen. 

 

 

 
 

5 RECHTEN VAN BETROKKENEN
In sommige gevallen biedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bepaalde rechten met betrekking tot uw gegevens.  Deze rechten worden hieronder in detail uiteengezet, samen met informatie over hoe wij reageren in de gevallen waar deze rechten van toepassing zijn.
Toegangsverzoeken betrokkenen 
Wellicht heeft u het recht op inzage van bepaalde persoonlijke gegevens die wij van u hebben. Dit gebeurt via een verzoek, genaamd inzageverzoek van betrokkene. In omstandigheden waar deze rechten van toepassing zijn, reageren wij snel en zeker binnen een maand vanaf het moment van ontvangst van het verzoek en alle nodige informatie van u. Onze formele reactie zal bestaan uit bijzonderheden over de persoonlijke gegevens die wij van u hebben, met inbegrip van het volgende: 
- de herkomst van waar wij de informatie hebben verkregen; 
- de doeleinden voor het verwerken van de informatie; en 
- personen of entiteiten met wie wij de informatie hebben gedeeld.

Recht op rectificatie 
Mogelijk heeft u het recht op rectificatie van onjuiste persoonlijke gegevens die wij van u hebben. Mogelijk heeft u het recht onvolledige persoonlijke gegevens aan te laten vullen, met inbegrip van een aanvullende verklaring, waarbij de doeleinden van het verwerken in overweging worden genomen.

Recht op verwijdering 
Mogelijk heeft u het recht op verwijdering van uw persoonlijke gegevens zonder nodeloze vertraging. 

Recht op beperking van verwerking 
Mogelijk heeft u het recht de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken, indien een van de volgende punt van toepassing is: 
a) uw persoonlijke gegevens zijn onjuist; de verwerking is onwettig en u verzet zich tegen het verwijderen van de persoonlijke gegevens; 
b) u heeft bezwaar gemaakt tegen het verwerken van uw persoonlijke gegevens, terwijl wij bezig zijn met het verifiëren of er legitieme gronden zijn voor de verwerkingsactiviteit. 

Verplichting tot kennisgeving aangaande rectificatie of verwijdering van persoonlijke gegevens of beperking van verwerking 
Waar wij de verwerking van enige persoonlijke gegevens rectificeren, verwijderen of beperken, zullen wij alle derden waarmee wij de persoonlijke informatie hebben gedeeld hiervan op de hoogte stellen, tenzij dit onmogelijk is of onevenredig veel inspanning vergt. 

Recht op gegevensportabiliteit 
Mogelijk heeft u het recht uw persoonlijke gegevens te ontvangen op een gestructureerde, algemeen gebruikte wijze en in een machinaal leesbaar formaat voor de overdracht naar een andere gegevensbeheerder. 

Recht op bezwaar 
Mogelijk heeft u het recht tot het aantekenen van bezwaar, op elk moment, tegen het verwerken van uw persoonlijke gegevens, waaronder alle persoonlijke profilering, tenzij dit verband houdt met de verwerking voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan ons is opgedragen. In dit geval zullen wij stoppen met het verwerken van  uw persoonlijke gegevens, tenzij wij kunnen aantonen dat er sprake is van dwingende legitieme gronden voor de verwerking. 

Recht op niet onderhevig zijn aan beslissingen die uitsluitend gebaseerd zijn op geautomatiseerde verwerking 
Wij voeren geen geautomatiseerde verwerking uit die kan leiden tot een geautomatiseerd besluit op basis van uw persoonlijke gegevens. 

Nauwkeurigheid van informatie 
Om een uitstekende klantenservice te verzorgen, is het belangrijk dat we de juiste persoonlijke gegevens van u hebben. Wij nemen redelijke stappen om ervoor te zorgen dat de persoonlijke gegevens of enige gevoelige informatie die wij verkrijgen accuraat zijn. Wij zorgen ervoor dat de herkomst van alle persoonlijke gegevens of gevoelige informatie duidelijk is en wij nemen de uitdagingen met betrekking tot de nauwkeurigheid van de informatie zorgvuldig in beschouwing. Wij nemen ook in overweging wanneer het nodig kan zijn om de informatie bij te werken, zoals wijzigingen in naam of adres en u kunt ons daarbij helpen door ons hiervan op de hoogte te houden wanneer hier sprake van is. 

6.OVERIGE INFORMATIE

Als u een klacht heeft 

Als u een klacht heeft met betrekking tot het gebruik van de persoonlijke gegevens of gevoelige informatie, neem dan contact op met onze manager gegevensbescherming: DataPrivacy@aggreko.co.uk

Indien uw klacht niet naar tevredenheid wordt beantwoord kunt u een formele klacht indienen bij uw plaatselijke regelgever persoonlijke gegevensbescherming.  U heeft ook het recht een derde aan te stellen die namens u een klacht indient en uw recht te laten gelden om een schadevergoeding te eisen. 

 

 

 

Vertel ons wat u nodig heeft

Wij helpen u de juiste oplossing te vinden