Spring naar de hoofdinhoud

2020.06.08 Aggreko

Launch alternatieve brandstof (HVO)

Aggreko biedt alle klanten alternatieve brandstof na uitgebreide test met aggregaten

Aggreko zet zich in voor het verlagen van emissies en schakelt het wereldwijde Consultancy bureau voor milieubeheer “Ricardo” in om de prestaties van alternatieve brandstoffen te testen.

De leverancier in tijdelijke stroom en klimaatbeheersing heeft uitgebreide testen met alternatieve brandstoffen afgerond. Aggreko investeert al jaren om de meest flexibele vloot te creëren, waardoor er probleemloos alternatieve brandstoffen gebruikt kunnen worden. Het overstappen van diesel naar een duurzamere brandstof, zoals HVO, vereist daardoor geen aanpassingen aan de bestaande apparatuur en/of vloot, wat deze brandstof een flexibel alternatief maakt voor de traditionele diesel als brandstof. Alle diesel aangedreven apparatuur van Aggreko zoals aggregaten, heaters en boilers kunnen probleemloos op HVO gebruikt worden. Daarnaast wordt door de zuiverheid van de gekozen alternatieve brandstof de betrouwbaarheid verhoogd. 

Om de klimaatdoelstellingen te halen in Nederland kent de reguliere EN590 diesel een steeds hoger percentage bio component (tot wel 16.4% in 2020). Een hoger percentage bio component in de EN590 diesel zorgt voor een minder betrouwbare en instabiele brandstof, wat negatieve gevolgen heeft voor de betrouwbaarheid van uw tijdelijke stroomvoorziening en verwarming. Dit was een van de aanleidingen voor Aggreko om uitgebreide testen uit te voeren met duurzame drop-in brandstoffen. Nogmaals, overschakelen op deze brandstoffen vereist voor Aggreko geen aanpassingen op de bestaande apparatuur, ook zijn extra onderhouds- of installatiekosten overbodig, waardoor ze een uitstekend alternatief vormen om aggregaten en verwarming te voeden. 

Aggreko heeft Ricardo ingeschakeld om onafhankelijke tests uit te voeren met Hydrotreated Vegetable Oil (HVO). Om de klanten een duurzame oplossing te garanderen, werden alle tests uitgevoerd met Aggreko’s standaard vloot. De resultaten zijn dan ook ‘real world’ test resultaten met de apparatuur die normaal gesproken ingezet wordt, zonder aanpassingen voor deze test, wat Aggreko uniek maakt. Ricardo biedt technische expertise in een breed scala aan sectoren en is expert in de energiesector. Naast veel andere services, maakt het in Shoreham (UK) gevestigde consultancy bureau gebruik van diepgaande kennis van de sector gecombineerd met technische expertise om testen van de hoogste kwaliteit te kunnen leveren, waarbij naleving van de regelgeving wordt gegarandeerd. Om de eigenschappen van HVO in Aggreko apparatuur te kunnen meten, voerde Ricardo tests uit op standaard generatoren van Aggreko. Elke unit werd getest gebruik makend van de ISO8178 D2 cyclus, de internationale norm voor de meting van totale emissies voor dit soort apparatuur. De emissies van elke generator werden beoordeeld op basis van de standaard EN590-diesel en HVO. Door de emissies te meten en een chemische analyse van elke brandstof te maken, kon een koolstofbalans opgesteld worden per brandstof in vergelijking met ECU-afgeleide gegevens en directe brandstofstroommetingen. De resultaten van de forensische tests toonden aanzienlijke verlagingen in de emissies aan bij het gebruik van HVO. Vergeleken met diesel van pompkwaliteit is de uitstoot van fijnstof tot wel 42 procent verminderd, koolmonoxide tot 35 procent en koolwaterstoffen en NOx tot 25 procent. Bovendien liet HVO een vergelijkbaar brandstofverbruik zien met een verschil van slechts 0,1-1,7 procent. Hiermee is bevestigd dat de uitstoot significant wordt verminderd als er gebruik wordt gemaakt van Aggreko apparatuur en de HVO brandstof. 

“De opname van alternatieve brandstoffen zoals HVO zal van cruciaal belang zijn om de uitstoot te verminderen en zijn in lijn met de klimaatdoelstellingen van de Europese Commissie”, zegt Edwin van Opijnen, Area General Manager Benelux bij Aggreko. “Zodanig vonden wij het van vitaal belang om niet alleen onafhankelijke experts in te schakelen, maar ook om de test op onze eigen apparatuur uit te voeren om de meest nauwkeurige resultaten mogelijk te maken”. 

De testen die Ricardo heeft uitgevoerd, tonen voordelen omtrent emissies terwijl de toename in brandstofverbruik te verwaarlozen is. Dankzij deze test resultaten kunnen zowel Aggreko als klanten profiteren van alternatieve brandstoffen, wetende dat ze weloverwogen keuzes maken omtrent het verlagen van de uitstoot. Aggreko Nederland begint vanaf 9 Juni 2020 met de levering van HVO100 en HVO20 aan al haar klanten. HVO100 bevat 100% alternatieve brandstof (HVO) en HVO 20 bevat 20% HVO100 en 80% B0 diesel.

Klik hieronder voor meer informatie over Hydrotreated Vegetable Oil (HVO) of neem vrijblijvend contact met ons op.

Meer informatie over HVO