Spring naar de hoofdinhoud

2024.04.04 Aggreko

Leveranciers aangespoord om de industrie te ondersteunen bij wijzigingen in de koelmiddelwetgeving

Het 'snellere traject' van de EU om F-gassen uit te bannen

Bedrijven die HFK-koelmiddelen gebruiken staan voor de uitdaging om te voldoen aan de 'snellere route' van de EU naar uitfasering van F-gassen. Aggreko benadrukt de rol van HVAC-leveranciers om de veranderingen te ondersteunen.


Op vrijdag 31 maart stemde het Europees Parlement met een overweldigende meerderheid voor een motie dat vanaf 2024 nog slechts 23,6% van de in 2015 gebruikte hoeveelheid F-gassen op de markt mag worden gebracht. Dit is om de EU in lijn te brengen met haar klimaatdoelstellingen voor 2030. De Europese Raad, samengesteld uit regeringen van de 27 lidstaten van de EU, moet dit standpunt echter nog goedkeuren, wat betekent dat de laatste onderhandelingen tussen het Parlement en de Raad het bestaande voorstel nog kunnen wijzigen.


Dit komt op een moment dat het nog maar de vraag is of de Britse regering zich zal blijven spiegelen aan de strengere EU-normen, waarbij de Europese regelgeving al eerder werd opgenomen in de Britse wetgeving. Danny Quinn, Head of HVAC Product Line bij Aggreko, benadrukt daarom de rol van leveranciers in het omgaan met onzekerheid over toekomstige duurzaamheidswetgeving bij het proactief upgraden van HVAC-apparatuur.

Hij zei: “Ondanks best practices in service en onderhoud is het cruciaal dat de industrie potentiële lekkage van HFK-koelmiddelen vermindert, in overeenstemming met het recente besluit van het Europees Parlement. In bepaalde delen van Europa hebben ze bijvoorbeeld al stappen ondernomen om alleen apparatuur toe te staan met koelmiddelen met een lager GWP (koelmiddelen met een GWP van 1000 of lager) in permanente apparatuur, en in overeenstemming met de verwachte wetgeving kunnen de versnelde afbouwschema's in Europa worden weerspiegeld in het Verenigd Koninkrijk.”


“Met het oog hierop is de koelindustrie al bezig met de herziening van toekomstige apparatuurtechnologieën om ervoor te zorgen dat deze compatibel zijn met de strengere regelgeving en investeren we in de manier waarop we zullen afstappen van HFK's.”


Volgens het voorstel van het Europees Parlement zullen de grootste reducties vanaf 2024 worden doorgevoerd, met als doel het gebruik van F-gassen in 2050 tot nul terug te brengen. Aggreko stelt dat bedrijven weliswaar onmiddellijk maatregelen kunnen nemen, maar dat de stijgende eigendomskosten betekenen dat kapitaalinvesteringen in apparatuur met koelmiddelen met een lager GWP onbetaalbaar kunnen zijn - een alternatief kan echter worden gevonden in de vorm van korte-, middellange- of langetermijnhuur.


Daarom heeft Aggreko, als onderdeel van haar Greener Upgrades initiatief, stappen ondernomen om haar vloot van R134a schroefkoelmachines om te bouwen naar een R513A alternatief, waarbij de hogere kosten worden geïnternaliseerd. Deze actie alleen al heeft de GWP van Aggreko's vloot industriële koelmachines met bijna 60% verminderd.

 
Danny concludeerde: “Nu de industrie een ongekende economische druk ervaart, moeten bedrijven nog steeds voldoen aan de strengere F-gasregelgeving, maar zijn ze misschien gewoon niet in staat om dat te doen. Bovendien is de regelgeving op lange termijn nog steeds onzeker, waardoor investeren in permanente oplossingen vandaag de dag het risico met zich meebrengt dat apparatuur verouderd of onbruikbaar wordt voor het einde van de levensduur.”

“Gehuurde HVAC-apparatuuroplossingen, zoals die van Aggreko, stellen bedrijven in staat om over te stappen op duurzame en ondersteunde apparatuur zonder gedwongen te worden om permanente apparatuurbeslissingen te nemen op basis van de F-gasuitfasering.”

“Door de kosten van deze verandering in koudemiddel te internaliseren, kan Aggreko klanten blijven ondersteunen en voldoen aan de vooruitstrevende wetgeving zonder de ontwikkelingskosten door te berekenen.”

 
Ga voor meer informatie over de omgebouwde koelmachines naar de volgende links 800 kW Chiller of1500 kW Water-Cooled Chiller