Spring naar de hoofdinhoud

Oplossingen voor duurzame energie

Het opstarten van installaties voor duurzame energie

Duurzame energie is een effectieve manier voor het gebruik van natuurlijke hulpbronnen door elektriciteitsbedrijven, gemeenschappen en huizen. Maar aan het bouwen en het in bedrijf stellen van installaties voor windenergie, zonne-energie, stroom uit afval gaat jarenlange planning vooraf.

Wij hebben uitgebreide ervaring in het bieden van ondersteuning bij het tijdig realiseren van projecten voor duurzame stroom. Onze gespecialiseerde technici werken nauw met u samen om uw project te begrijpen en het juiste pakket voor stroom en loadbanks te leveren om uw installatie operatief te maken. En als het elektriciteitsnet uitvalt kunnen wij er snel zijn met tijdelijke generatoren om uw apparatuur in goede staat te houden.

Uw partner voor windmolenparken

Wij werken al vanaf het prille begin voor windmolenparken. Wij weten dan ook dat iedere fase nieuwe uitdagingen met zich meebrengt. Wij kunnen ook samenwerken met fabrikanten van turbines, beheerders van windmolenparken en aannemers voor:

  • Planning en infrastructuur: Wij leveren stroom voor uw locatieonderzoek en initiële infrastructuur-werkzaamheden, inclusief het leggen van kabels en civiele werkzaamheden. Wij leveren ook stroom, verwarming, koeling en ontvochtiging voor terreinaccommodaties en opslag van apparatuur voor windturbines.
  • Bouw: Wij leveren stroom, distributiepanelen en verzorgen het beheer van de brandstof, tijdens de bouw en installatie van windmolen parken en apparatuur voor klimaatbeheersing voor opslagruimtes en medewerkersaccommodaties.
  • Voorafgaand aan ingebruikname: Wij leveren de benodigde stroom voor het volledig testen van turbines voorafgaande aan de ingebruikname van het windmolenpark, om vast te stellen dat er geen schade is ontstaan tijdens het overbrengen naar de locatie.
  • Testen en in bedrijf stellen: Onze hoogspanningstechnici zetten een maatwerkpakket in, inclusief loadbanks, generatoren en transformatoren voor het spiegelen van de elektriciteits- en vermogenscondities die u verwacht van het elektriciteitsnet, zodat u zeker weet dat alles perfect werkt op het moment dat u daarop aansluit. Dit draagt bij aan het snel genereren van opbrengsten en halen van deadlines voor subsidies.
  • Gebruik en onderhoud: Als het elektriciteitsnet om welke reden dan ook afgesloten is, kunnen wij een tijdelijke oplossing leveren om uw apparatuur in goede staat te houden en ervoor te zorgen dat u snel weer stroom kunt exporteren. Wij helpen u bij het beheren van de temperatuur en vochtigheid tijdens de reparatie van windmolenbladen, met apparatuur die we aanpassen aan regionale en seizoensgebonden omstandigheden. Wij kunnen ook stroom, verwarming, koeling en ontvochtiging leveren tijdens upgrades en onderhoud van masten.

Ongeacht of u onshore of offshore werkt, onze toegewijde technici staan voor u klaar, bij iedere stap die genomen moet worden.

Stroom opwekken en aanvullen wanneer dat nodig is

Gemeenschappen en bedrijven vertrouwen op een stabiele en betrouwbare levering van stroom. Dus is het belangrijk om ervoor te zorgen dat uw installatie voorbereid is op zijn taak, met inbegrip van de maatregelen voor de momenten dat slecht weer of seizoensgebonden veranderingen uw elektriciteitsproductie aantasten.

Of u nu een windmolenpark, een fotovoltaïsche installatie, of een waterkrachtcentrale beheert, wij kunnen u helpen met de levering van stroom - en op tijd. Onze hoogspanningstechnici gebruiken onze loadbanks en transformatoren voor het spiegelen van de omstandigheden en belastingen die u verwacht, zodat u er zeker van kunt zijn dat alles perfect werkt op het moment dat u aansluit op het elektriciteitsnet.

Wij kunnen ook helpen om het gat te overbruggen wanneer uw duurzame stroom tijdelijk wegvalt. Dus als uw windmolens moeten worden uitgeschakeld gedurende een storm of als tijdens een periode van droogte de productie van uw waterkrachtcentrale stilvalt, houden wij de zaak draaiende met generatoren die wij synchroniseren met het netwerk en die aan alle voorschriften voldoen. 

Bovendien zijn onze technici eraan gewend om te werken op uitdagende locaties. Dus ongeacht hoe afgelegen uw installatie ook is, wij vinden de beste weg om onze apparatuur aan u te leveren, door de lucht, over land, over zee of rivieren.