Ta kontakt med oss

Contact Us

Kunde Lakseoppdrettsanlegg

Sted Tullich, Skottland

Bransjer Landbruk

Utfordringen

Øke temperaturen i et fiskeoppdrettsanlegg

Lakserogn liker ikke kulde. Når temperaturen faller, tar det lengre tid før de vokser og klekkes ut – et problem i et oppdrettsanlegg med ambisiøse produktivitetsmål. Oppdrettsanlegget i Tullich ved Inverness i Skottland forsyner tankene med vann fra en elv i nærheten. Da vinteren ble kaldere enn vanlig, fikk det følger for anlegget. Den lave temperaturen i elvevannet gjorde at gyting og utklekking av eggene gikk for langsomt. 

Prosjektfaktafil

14 °C

Ideell temperatur for klekking

£ 1200 (ca. 13 000 NOK)

Innsparte brenselutgifter hver uke

1,5 MW

Diesel-varmtvannsanlegg

125 kVA

Generatorstrømforsyning

Løsningen

Varmevekslere foran og etter tankene 

Ved å føre elvevannet gjennom rør- og platevarmevekslere før det nådde tankene, varmet anlegget vårt opp vannet til milde 14 °C på kort tid – perfekte forhold for klekking. 

Ved å bruke ekstra varmevekslere for å gjenvinne overflødig varme fra vannet som forlater tankene, ble systemet vært energieffektivt. Vi trengte bare tre 250 kW-varmtvannsberedere, i stedet for fire. Vi beholdt to varmtvannsberedere som reserve dersom forholdene skulle forverre seg, eller dersom en av de andre skulle svikte. Systemet ble drevet av en 125 kVA dieselgenerator.

Aggreko – opplev forskjellen

Vi kjenner fiskeoppdrettssektoren og kan hjelpe selv på vanskelig tilgjengelige steder.

Resultatet

Produksjonsmålene nådd og £ 1200 innsparinger per uke (ca. 13 000 NOK) 

Med litt ekstra kunnskap til å løse problemene i klekkeanlegget, hjalp vi oppdrettsanlegget med å spare inn 13 000 kroner til brensel hver uke. Én varmtvannsbereder mindre betyr 3000 liter diesel spart hver uke, så det energieffektive systemet er også svært gunstig for miljøet. 

Og det viktigste: Vårt oppvarmingssystem stabiliserte den kritiske vanntemperaturen gjennom en kald vinter, slik at oppdrettsanlegget nådde sine produksjonsmål. 

"Vi har arbeidet med denne kunden i fire år, og de stoler på at vi leverer de riktige løsningene slik at de sparer penger."

Fortell oss hva du trenger

Vi finner det riktige for deg