Gå til hovedinnhold

Fleksibel strømgenerering

Leie av gassgeneratorer – renere og rimeligere strøm

Gassgeneratorer gir kostnadseffektiv strøm med små utslipp. Med våre utleietjenester for gassgeneratorer trenger du ikke å knytte opp kapital. Samtidig drar du nytte av fordelaktige energimarkedspriser uten langsiktige investeringer.

Et alternativ til dieselgeneratorer eller strømnett

Hvis tilkoblingen til strømnettet er forsinket, upålitelig eller utilstrekkelig, eller hvis du rett og slett er ute etter en rimeligere strømkilde, kan våre gassgeneratorer være svaret.

Kvalitetsdesign

Mange av våre gassgeneratorer har en dual-drivstoff-funksjon, slik at de kan veksle avbruddsfritt mellom forskjellige gasskilder.
Våre generatormaskiner har velutprøvd "lean burn"-teknologi, gnistvern, lydisolering og turbolading med etterkjøling. De er robuste og har en spesialutviklet vekselstrømgenerator som gjør dem driftssikre i kontinuerlig drift – selv i tøffe omgivelser.

Grønnere strøm

Med betydelig lavere utslipp av nitrogenoksider (NOx), karbonmonoksid (CO) og svevestøvpartikler (PM) er Aggrekos gassgeneratorer et grønnere alternativ til diesel.

Fleksibel, modulbasert design

Med standardcontainere og modulbasert design kan vi utvikle og installere gassprosjekter fra én enkelt enhet til elektrisitetsverk på mange megawatt. Det er heller ingen problem å skalere kapasiteten opp eller ned.

Enten du trenger gassgeneratorer som kjøres parallelt med strømnettet, i øymodus eller for spesielle behov – vårt team utvikler en løsning som passer. Med et enormt utvalg av tilbehør og utstyr kan våre løsninger brukes med svært ulike trykkforhold i gassforsyningen. Dessuten betyr vårt omfattende transformatorutstyr at vi kan drifte alt fra lavspentstrøm opp til 33 kV.

Forskjellige energikilder – inkludert kogenerasjonsanlegg

Våre lavutslipps-gassgeneratorer kan drives med en rekke forskjellige typer gass, inkludert naturgass, biogass coalbed-gass, skifergass og brønngass. Slik får du mest mulig ut at det du har når du leier gassgenerator fra Aggreko.

Vi har også de tekniske mulighetene for å levere kogenerasjonsløsninger (kraft-/varmekobling), slik at du kan produsere strøm, varme, damp eller varmtvann fra motoreksosen eller varme kjølevæsker. Det betyr sparte utgifter, særlig innen prosessindustri.

Spar plass

Våre gassgeneratorer leveres i plassbesparende 20 fots ISO-containere. 375 kVA-modellen inkluderer både generator og bunnramme i 20 fots-containeren. Den større 1375 kVA-modellen har bunnrammen utenfor containeren og gasstilleggsmodulen, plassert på toppen for å redusere arealet som opptas.

Hvorfor velge leie av gassgenerator fra Aggreko?

  • Strøm med lavt utslipp
  • Utnytt fordelen ved lave gassmarkedspriser
  • Perfekt på steder uten tilkobling til strømnett
  • Ikke behov for langsiktige investeringer