Gå til hovedinnhold
Shopping mall

Strømforsyning for myndigheter og forsvar

Rask respons på dine behov

Myndighetene er ansvarlig for noen av landets viktigste tjenester og tilbud, som helsetjenester, forsvar og utdanning. Tilhørende institusjoner og bygg trenger pålitelig strømforsyning, oppvarming, kjøling og avfukting for trygg drift.

Ved uforutsette hendelser kan vi bidra med det som mangler. Våre midlertidige strømgeneratorer kan gi nødstrøm ved svikt i strømnettet, og være til støtte under vedlikehold av klimaanlegg. Vi kan sende ingeniører og utstyr til fjerntliggende militærleirer, også til avsidesliggende og vanskelig tilgjengelige lokasjoner.

Kontakt oss

Bistand ved ekstremvær

Vi kan bidra med grunnleggende strømfunksjoner, fra midlertidig sentralvarme på skoler til strømforsyning til hele bygder og tettsteder etter ekstremvær. Aggreko kan utvikle, installere og drifte midlertidige elektrisitetsverk etter orkaner, skred og oversvømmelser. Vi kan også støtte kjøleanlegg i offentlige bygg, som sykehus, i måneder med ekstra høye temperaturer.

Vi kan også bistå i utviklingen av beredskapsplaner for rask handling i krisesituasjoner. Våre ingeniører møter dere og evaluerer risikoen ved svikt på utstyr, og tilrettelegger deretter en praktisk plan som kan iverksettes på kort varsel.