Gå til hovedinnhold

Petrokjemisk industri og raffinering

Langsiktig partner og leverandør

Hvordan holder du anlegget trygt, produktivt og kostnadseffektivt når du daglig blir møtt med tøffe krav til produksjonstider og aldrende utstyr? Dette problemet løser vi for kunder over hele verden, hver eneste dag.

Vi har lang erfaring i å takle forsyningssvikt og nødsituasjoner. Når du ikke har tid å miste er vi raskt på pletten med utstyr for strømforsyning, oppvarming, kjøling og avfukting.

Aggreko tilbyr langt mer enn leieutstyr. Våre tekniske eksperter og ingeniører kan evaluere utstyr og systemer med tanke på tilstand og risiko, og deretter anbefale, utvikle og iverksette den beste løsningen for ditt anlegg.

For drift av petrokjemiske anlegg og raffinerier er vi mer enn en leverandør. Vi er en langsiktig partner.

Hold anlegget i gang

Enten det gjelder planlagt vedlikehold eller uventede strømbrudd, kan vi planlegge og iverksette prosjekter på kort tid. Dermed reduseres nedetiden og kostnadene. Vi vet at strømsvikt kan få store følger, og hjelper deg derfor å gjenopprette prosessene raskt. Aggreko kan også spesialtilpasse utstyret etter de unike behovene i ditt anlegg.

Mer omsetning og inntjening

Kapasitetsproblemer og årstidsvariasjoner kan gjøre store utslag på bunnlinjen i anlegget. Vi samarbeider med deg for å evaluere prosesser, iverksette forbedringer og finne mer effektive arbeidsmetoder. Ved hjelp av våre eksperter kan du løse kapasitetsproblemer, forbedre produksjonen, takle kapitalutfordringer og overholde produktspesifikasjoner. Vår tilnærmingsmåte gir målbare resultater for våre kunder, og de fleste prosjekter får betydelig avkastning på investeringene.

Industriekspertise uten sidestykke gir resultater

Vi kan levere alt det utstyret du ber om – men det er ikke alltid den beste fremgangsmåten. Utstyret som leveres skal først og fremst passe til behovet. Får du for mye, ender du med å sløse bort drivstoff og betale for mer energi enn du trenger. Får du for lite, rekker det ikke til å få oppgavene gjort når behovet øker.

Ettersom vi vet hvor mye behovet i petrokjemiske anlegg og raffinerier kan endre seg, tilpasser vi leieutstyret etter det som skjer. Vi støtter dette med strenge vedlikeholdsplaner, døgnovervåkning og teknisk støtte.

Petrokjemisk industri og raffinering

Offshore olje og gass

Hver eneste dag hjelper vi kunder over hele verden med å løse utfordringer i forbindelse med strømforsyning, oppvarming, kjøling og avfukting.

Casestudier

Få eksperthjelp når bedriften trenger det mest – uansett om virksomhetens lokasjon er langt borte eller utfordrende å komme til.

Tjenester og løsninger