Ta kontakt med oss

Contact Us

Kunde Stort skotsk lakseoppdrettsanlegg

Sted Inverness, Skottland

Bransjer Næringsmidler og drikkevarer

Utfordringen

Levere ekstra kraft for å holde en lakseprodusent i gang

Langt ute på landsbygda i Skottland, der det stadig forekommer strømbrudd, er mange bedrifter avhengige av generatorer for å sikre seg kraftforsyning døgnet rundt. Men hva skjer når bedriften er i vekst, og den eksisterende strømforsyningen ikke kan levere nok kraft? Dette var situasjonen en ledende skotsk lakseprodusent sto overfor. Oppdrettsanlegget trenger strøm døgnet rundt til ferskvannstankene sine, der laksen vokser fra parr til smolt, og generatoren på 300 kVA kunne ikke holde følge med den økte produksjonen. Dermed sto bedriften overfor et dilemma: leie eller kjøpe?

Prosjektfakta

200 kVA

større kraftbehov

Kostnadseffektiv

leie viste seg å være billigst

Problemfri

Vi tok oss av vedlikeholdet

Løsningen

En kostnadseffektiv innleid generator med spesialkonstruerte tilleggsfunksjoner

Vi stilte opp for å hjelpe lakseoppdretteren å løse problemet. Etter en undersøkelse av anlegget fant vi ut at de trengte en generator på 500 kVA. Undersøkelsen viste også enkelte utfordringer ved anlegget: Den eksisterende infrastrukturen ville ikke kunne håndtere de ekstra 200 kVA så godt. Problemet var at bedriften ikke hadde budsjettert inn en oppgradering av hele anlegget. Men vi fant smarte løsninger på det problemet, blant annet halvveis midlertidige løsninger og en langsiktig leieavtale.

Aggreko – opplev forskjellen

Vi samarbeider med dere for å finne den beste løsningen på deres behov.

Resultatet

Pengene de sparte, ga oppdrettsanlegget rom til å utvide

For denne lakseoppdretteren var det riktig med en langsiktig leieavtale. Og her får du vite hvorfor: Det at man leier, eliminerer behovet for store investeringer og gjør det mulig å oppskalere eller nedskalere generatoren etter behov, avhengig av anleggets eksisterende behov. Dessuten sørger vi for å vedlikeholde utstyret, slik at oppdrettsanlegget kan konsentrere seg om det de er flinkest til. 

«I en vekstfase kan det være hensiktsmessig å leie en stor ressurs som en generator. Det er veldig lett å skalere systemet etter hvert som behovene endrer seg.»

Fortell oss hva du trenger

Vi finner det riktige for deg