Ta kontakt med oss

Contact Us

Næringsmiddelprodusent

Carlisle, UK

Utfordringen

Næringsmiddelprodusent på dypt vann uten rengjøringsmuligheter

Vasking av utstyr til næringsmiddelproduksjon krever varmtvann. Så da varmtvannsberederen sviktet på et stort matvareproduksjonsanlegg i Nord-England, var hele produksjonen i fare.

Det trenges en midlertidig varmtvannløsning for å sikre en konstant vanntemperatur på minst 50oC slik at utstyret kunne spyles mellom produksjonssykluser for å opprettholde hygienen.

Prosjektfakta

1

500 kW-varmtvannsbereder

1

Buffertank

50 °C

Konstant temperatur som trengtes

Løsningen

Varmtvannsberederen produserte varmt vann slik at renseprosessen fungerte

Våre ingeniører utviklet et system som sikret en vanntemperatur på opptil 65oC.

Den bestod av en 500 kW varmtvannsbereder, pumper og en buffertank som fungerte som sisterne. Vannet fra hovedinnløpet holdt en temperatur på 4-5oC, og sirkulerte kontinuerlig gjennom varmtvannsberederen for å nå 65oC før det ble pumpet tilbake til tanken.

Deretter ble varmtvannet pumper ut fra buffertanken etter behov. Når nivået falt, sørget en flottørventil for at tanken ble fylt opp.

Varmtvannsberederen varmet opp vannet til 65oC for å sikre at det holdt minst 50oC til enhver tid, selv i perioder med høy eller langvarig etterspørsel.

Aggreko – opplev forskjellen

Vi sikrer at du har ditt på det tørre dersom utstyret svikter

Resultatet

En god rengjøringsplan for å opprettholde produksjonen

Næringsmiddelprodusenten fikk en garantert varmtvannsforsyning for rengjøringsprosessen. Det betød at matvareproduksjonen kunne fortsette uhindret og alle tidsfrister ble overhold.

Vannet strømmet med optimal temperatur helt til utbedringen av det permanente varmtvannsanlegget var ferdig.

 

"Vår innovative varmtvannspakke viste seg å være den perfekte løsningen for kunden – slik at de kunne fortsette produksjonen med minimal nedetid."

Fortell oss hva du trenger

Vi finner det riktige for deg