Ta kontakt med oss

Contact Us

Kunde Orbital ATK

Sted Utah, USA

Bransjer Produksjon

Utfordringen

Holde motorene avkjølt i et svært varmt miljø

Da Orbital ATK trengte å teste Development Motor-2 eller «DM-2» (NASAs andre ferdigutviklede Ares femsegments rakettmotor med fast drivstoff), sto de overfor et problem.

De var nødt til å kjøre en kaldstart av motoren for å se at den virker ved lave temperaturer. Men det forutsatte at de måtte holde både motoren og drivstoffet på 5 ºC. Med de temperaturene som er ved testområdet i Utah, som kan overstige 38 ºC, ville det bli svært krevende å holde temperaturen nede. Teamet fra Orbital ATK ba oss konstruere et kjølesystem som kunne simulere temperaturbetingelser nær frysepunktet i de midlertidige testbygningene som huset motoren og drivstoffet.

Vann i denne typen systemer som holder en temperatur under frysepunktet, har en tendens til å kondensere tennspolene og dekke dem med rim. Derfor måtte vi bygge inn en elektrisk avrimingsfunksjon. En annen utfordring var at bygningene var små, så kjøleanlegget måtte plasseres på utsiden.

Endelig måtte bakketeamet rulle bygningene frem og tilbake fra raketten, slik at systemet kunne være fleksibelt nok til å holde lufttemperaturen nede også under disse forholdene.

Prosjektfakta

DM-2-

Den kraftigste rakettmotoren med fast drivstoff

> 100 ºF (38 ºC)

Temperaturene ved testområdet i Utah

20ºF- (-6,7 ºC)

Påkrevd temperatur i testbygningene

40ºF- (5 ºC)

Betingelse for å kjøre kaldstart av motoren

Kjøling ved lav temperatur

Luftbehandlingsaggregater for lave temperaturer med avrimingsfunksjon

Løsningen

Et spesialkonstruert fleksibelt luftkjølesystem

Vi konstruerte et luftkjølesystem, inkludert kjølekompressorer, med tre sett luftbehandlingsaggregater for lave temperaturer som også kan drive avriming. Et par av luftbehandlingsaggregatene trakk inn luft fra innsiden av bygningen, kjølte den ned til -6,7 ºC og sendte den tilbake igjen, mens den andre enheten sto i beredskaps- eller avrimingsmodus. Deretter installerte vi et sjuende luftbehandlingsaggregat for å pumpe inn friskluft og øke lufttrykket, slik at varm og fuktig luft ble holdt ute.

Rett før hovedtesten løsnet vi utstyret fra bygningen og kjørte et tilpasset kanalsystem for luftkondisjonering for å kjøle ned DM-2-skjøtene frem til ett minutt før raketten startet. 

Aggreko – opplev forskjellen

Kyndige, dedikerte og enkle å samarbeide med. Det er det vi har basert navnet vårt på.

Resultatet

Helt etter planen og klar for takeoff

Testene ble gjennomført etter planen, noe som var en stor prestasjon for alle involverte. Det er ingen tvil om at vårt nære samarbeid med Orbital ATK, kombinert med vår profesjonelle tilnærming, sterkt bidro til at prosjektet ble vellykket – at vi fikk testet den største og kraftigste rakettmotoren med fast drivstoff som er konstruert for bemannede flyvninger.

«Det er ingen tvil om at vårt nære samarbeid med Orbital ATK, kombinert med vår profesjonelle tilnærming, sterkt bidro til at prosjektet ble vellykket.»

Fortell oss hva du trenger

Vi finner det riktige for deg