Ta kontakt med oss

Contact Us

Kunde Næringsmiddelfabrikk

Sted USA

Bransjer Produksjon

Utfordringen

Teste et nytt alternativ til CO2

Karbondioksid (CO2) fungerer godt som kjølemiddel i næringsmiddelproduksjon. Det er miljøvennlig, ugiftig og tungt antennelig. Historisk sett har det dessuten vært billig og lett å få tak i, ettersom det er et biprodukt fra gassverk. Men når et gassverk legges ned, kan lokale bedrifter måtte betale det dobbelte, samtidig som leveransene blir mindre pålitelige.

En av kundene våre sto overfor dette problemet. Etter to års problemer med forsyningene og kostbar driftsstans bestemte de seg for å prøve et annet kjølemiddel. Det betydde at de raskt måtte gjøre om noen av prosessene sine, uten omfattende kostnader, samtidig som de holdt anlegget tilkoblet nettet.

De bestemte seg for å prøve ut en propylenglykolløsning i en propellstrøm som gikk langs de eksisterende prosessene. Jobben vår var å lage et midlertidig testsystem som skulle hjelpe dem å avgjøre hvorvidt de burde investere i en ny kjøleprosess. De satte opp tre mål for oss: Teste et nytt kjølemiddel uten at det gikk ut over produktiviteten, finne den beste måten å spare penger på i kjøleprosessen og unngå å skade noe av lagerbeholdningen mens testene pågikk.

Prosjektfaktafil

CO2-

forsyningen ble dyrere

30 tonn

kapasitet for testsystem for propylenglykol

80 %

av CO2 ble skiftet ut

> $ 600 000

i årlige besparelser

Løsningen

Utvikle et parallelt testsystem 

Dette prosjektet krevde et team med inngående kjennskap til prosessteknikk. Derfor satte vi i sving Aggreko Process Services (APS), som er en avdeling vi har opprettet spesielt for denne typen oppdrag. De samarbeidet tett med det lokale prosjektteamet og utviklet et testsystem med en 30 tonn tung kjølemaskin som skulle forhindre at glykolen ble ødelagt, i tillegg til varmevekslere av raffinerikvalitet, en vanntank, en pumpe og relevant tilbehør. APS-ingeniørene brukte mye tid gjennom hele prosjektet med å planlegge og sette opp systemer lokalt, i tillegg til å analysere ytelsen og finjustere systemene ved behov.

Aggreko – opplev forskjellen

Det er lett å kjenne igjen en Aggreko-kunde. Han er alltid fornøyd når jobben er gjort.

Resultatet

En myk overgang som ga kunden årlige besparelser på opptil 800 000 dollar

Testen var en suksess og hjalp anlegget med å skifte til glykol helt uten problemer. Over en periode på to måneder erstattet anlegget 80 % av CO2-en i produksjonsprosessen, noe som sparer dem for mellom 600 000 og 800 000 dollar per år.

«Det er dette vi har Aggreko Process Services til. Spranget blir ikke så stort når man har eksperter på sin side som man vet vil gjøre alt riktig.» 

Fortell oss hva du trenger

Vi finner det riktige for deg