Ta kontakt med oss

Contact Us

Kunde Offshore-plattform

Sted Mexicogolfen, USA

Bransjer Olje og gass

Utfordringen

Utvikle et eksplosjonssikkert kjølesystem

En oljeplattform i Mexicogolfen hadde et kritisk problem med temperaturen på gassen som ble ført inn i rørledningene, og måtte skalere ned for å kompensere for dette. Varme sommertemperaturer og en ny brønn som ble koblet til var årsakene. Da de ba oss finne en rask løsning, lå temperaturen allerede på 48,5 °C – bare vel én grad under sikkerhetsgrensen på 48,9 °C. Vår løsning måtte ta hensyn til plattformens størrelse, det høye trykket på gasstrømmen, betydelige strømbegrensninger og liten plass. Dessuten måtte den være eksplosjonssikker.

Prosjektfakta

320 °C

Opprinnelig temperatur

108 °C

Temperatur etter kjøling

7 dager

Installasjonstid

50 %

Økning i produktiviteten

Løsningen

Et kjølesystem i døgndrift

Vi visste at her var tiden ekstremt knapp, og var i gang allerede to timer etter vi fikk oppringningen. Vi samlet de nødvendige ressursene, evaluerte situasjonen og mobiliserte en flåte av kjøleenheter. 

Teknikerne våre utviklet så et kjøleanlegg med lukket kjølekrets som kunne kobles til kundens varmeveksler. Utvikling og installasjon tok ialt bare syv dager, og fikk gasstemperaturen ned på 42,2 °C, slik at plattformen kunne kjøre opp produksjonen igjen. Alt utstyr ble testet opp mot kravene før de ble sendt avgårde, og på nytt når de var installert på stedet. Dessuten stilte vi med mannskap døgnet rundt for drift av utstyret. 

Aggreko – opplev forskjellen

Når situasjonen er brennhet, sørger vi for å kjøle den ned med minimale forstyrrelser.

Resultatet

Temperaturen senket og produksjonen økt

Vår raske reaksjonstid sørget for at kunden hadde anlegget i full funksjon igjen i løpet av syv dager. Det midlertidige, lukkede kjøleanlegget taklet sesongrelaterte temperaturbegrensninger, slik at utløpstemperaturen ble redusert med 10 prosent til et trygt nivå 42 °C. Dermed kunne gassgjennomstrømningen økes med 50 prosent. Løsningen overholdt de spesifikasjonskravene innenfor den plassen som var tilgjengelig på plattformen, og alle enheter var eksplosjonssikre. Fordelene med den midlertidige kjøleløsningen gjorde at kunden kunne øke produksjonen kraftig og unngå økonomiske problemer.

"Det at vi reagerte raskt på en nødsituasjon og fikk installert pakken på bare syv dager, bidro til å gjøre oljeriggen trygg for arbeiderne og styrke den økonomiske bunnlinjen for kunden."

Fortell oss hva du trenger

Vi finner det riktige for deg