Ta kontakt med oss

Contact Us

Kunde Oljefeltoperatør

Sted USA

Bransjer Olje og gass

Utfordringen

Utvikle en kostnadseffektiv løsning for kjøling av spillvann

Vann er et stort biprodukt under oljeboring. Heldigvis kan dette vannet behandles og renses for gjenbruk. Men vannet må kjøles ned før et vannbehandlingsanlegg kan det det imot. Hvis vannet ikke er kaldt nok, blir oljeselskapet ilagt heftige bøter. Et oljeselskap i USA stod i fare for å måtte stanse aktiviteten, ettersom de kjempet med å oppnå en akseptabel vanntemperatur. De trengte en kraftig kjøleløsning som ville virke både i kaldt vintervær og ekstremvarme om sommeren.

Prosjektfakta

10 000 fat

Spillvann daglig

-40 °C til 38 °C

Spennvidde i utendørstemperatur

Løsningen

Et kjøleanlegg som var utviklet for å takle store temperaturforskjeller

Prosessen med å kjøle vann kan være temmelig kompleks. Et team fra Aggreko Process Services (APS) utviklet et kjøleanlegg som kunne drives uavhengig av oljeselskapets permanente anlegg. Anlegget besto av en varmeveksler, 1000 tonn kjølekapasitet, sirkulasjonspumper og tilbehør. Da spillvannet strømmet gjennom anlegget, ble overskuddsvarmen overført til omgivelsene ved hjelp av fordamping. Anlegget var konstruert for å tåle utendørstemperaturer fra –4,4 °C til 37,7°C, og fungerte pålitelig og konstant uansett forhold.

Aggreko – opplev forskjellen

Vi kan utvikle kjøleanlegg som løser selv de største temperaturutfordringene.

Resultatet

Kunden kunne fortsette driften, og sparte både tid og penger 

Olje- og gassanlegget kunne drives uhindret, vel vitende om at det alltid var nok kapasitet til å kjøle spillvannet nok til at behandlingsanlegget kunne ta det imot. De unngikk økonomiske sanksjoner, og kunne holde anlegget i full drift hele tiden. Anlegget var robust nok til å drives automatisk, slik at de kunne fokusere på feltoperasjonene. Under hele leieperioden bisto vi med å opprettholde driften uten at det måtte investeres i ytterligere infrastruktur. 

"Temperaturstyring er et viktig satsingsområde for Aggreko, så det var flott å kunne hjelpe kunden å holde driften i gang."

Fortell oss hva du trenger

Vi finner det riktige for deg