Ta kontakt med oss

Contact Us

Kunde GlaxoSmithKline

Sted Rixensart, Belgia

Bransjer Legemiddelindustrien

Utfordringen

Oppfylle de nøyaktige spesifikasjonene til et midlertidig kjølesystem 

GlaxoSmithKline (GSK), som er en global leder innen produksjon av legemidler, vaksiner og forbrukerhelse, var i ferd med å skifte ut et kjølesystem ved produksjonsanlegget i Rixensart og trengte et system for midlertidig kjøling. Men ettersom vaksineproduksjon er en prosess som krever stor nøyaktighet, måtte systemet overvåkes og være helt presist.

De trengte strøm som kunne styres innenfor et intervall på 50 kW fra null, frekvensstyrte pumper med trykkmåling og et tilknyttet alarmsystem som kunne si fra dersom noen av vaksinemiljøene falt utenfor de strenge grenseverdiene. Dessuten måtte hele systemet dempes til 45 desibel om kvelden fordi de er naboer med en naturpark.

Prosjektfakta

45 dB

Maksimalt støynivå tillatt om natten

50 kW

Effektområde

Løsningen

En kaskadekjøler som kunne styres innenfor et strengt intervall

Vi brukte fire WCHP 250 kjølemaskiner og to WCC 800 kjølemaskiner satt opp i serie, sammen med fem 350 kVA generatorer.

I tillegg plasserte vi ut en ekspertkontrollør som skulle kontrollere systemet og sikre at utgangseffekten oppfylte spesifikasjonene. Denne blandingen av kjølemaskiner og generatorer ble valgt fordi det var den mest effektive måten å levere den nødvendige kraften på, samtidig som vi oppnådde den presise kontrollen GSK krevde.

Anlegget ble tilknyttet et alarmsystem som skulle varsle kunden dersom vaksinekulturene havnet utenfor grenseverdiene.

Aggreko – opplev forskjellen

Vi løser alle problemer på en innovativ måte

Resultatet

Samtlige spesifikasjoner ble oppfylt, og kunden oppnådde kostnadsbesparelser 

Vi oppfylte alle kriteriene og reduserte i tillegg anleggets energikostnader, ettersom den bestemte konfigurasjonen og oppsettet av kjølemaskiner førte til et lavere totalt strømforbruk.

Det at vi oppfylte kundens svært konkrete krav, og dessuten installerte et alarmsystem, ga GSK forvissning om at vaksinene deres var trygge mens de skiftet til den nye permanente kjøleløsningen. Støynivået holdt seg dessuten hele tiden under grensen på 45 desibel.

«Vi ble valgt fordi vi oppfylte alle kriteriene for leveringen, med særlig fokus på den totale kostnaden for leie og energiforbruk.»

Fortell oss hva du trenger

Vi finner det riktige for deg