Gå til hovedinnhold
Aggreko Cooling Towers

Fleksible kjøletårn-utleiepakker

Leie av kjøletårn

LØS DINE KJØLEUTFORDRINGER MED VÅR UTLEIESERVICE FOR KJØLETÅRN

Hold viktige systemer i gang med våre kjøletårn-utleiepakker

Vi har det største utvalget av modulbaserte kjøletårn, rørsystemer, pumper og strømproduksjonsutstyr. Vi har utformet kjøletårnene slik at de tar lite plass og kan sammenkobles for å klare all slags varmebelastning.

Dette støttes av vårt landsomfattende nettverk av servicesentre, slik at vi kan reagere raskt på dine behov – uansett størrelsen på stedet.

Våre kjøletårn er raske å installere ved bruk av enkeltenheter. Og takket være modulbasert utforming kan vi kombinere dem for bruk i større prosjekter på mange megawatt.

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Vår industrielle kjøletårn-utleieservice kan hjelpe deg med:

  • Å opprettholde produksjonen under reparasjon eller vedlikehold av et kjøletårn
  • Å maksimere produksjonen i varme perioder eller ved økt etterspørsel
  • Å redusere kostbar nedetid etter et uhell eller en utstyrsvikt
  • Å overholde skjerpede krav til miljøvern eller sikkerhet for fordampingskjøletårn
  • Å utnytte fordelene ved økonomisk kjøling som sparer energi

Miljøhensyn

Anlegg som er avhengige av kjølevann fra elver, sjøer eller havet, står ofte overfor problemer ved endringer i vannstand, omgivelsestemperatur, forskrifter eller temperaturfølsomme mikroorganismer. Våre teknikere har erfaring med å finne løsningene på slike utfordringer. Vi kan bidra til å dekke behovene i produksjonen med komplett eller delvis kjøling av vann fra anlegget, slik at prosessbegrensningene overholdes.

Økt produksjon

Et begrenset antall kjøletårn setter grenser for produktiviteten i et anlegg – særlig når omgivelsestemperaturen stiger. Vi kan hjelpe ved å levere ytterligere kjøletårn i tillegg til deres egne, og dermed sørge for midlertidig økning av kjølekapasiteten.

Du får dermed kapasiteten til å optimere produksjonsnivåene, imøtekomme økt etterspørsel, reagere på høy omgivelsestemperatur og unngå forhastede investeringer.

Reserveløsning for kjøletårn i krisesituasjoner

Hvis et kjøletårn svikter, må du reagere raskt. Vårt team for prosesskjøling jobber raskt med å utvikle og idriftsette en kjøletårn-utleiepakke som får deg tilbake til normal drift med minimal nedetid.

Næringsbygg

Mange kontorbygg, sykehus og skoler er avhengig av kjøletårn for komfortkjøling. Mens hvis et tårn svikter i sommervarmen, kan forholdene raskt bli uutholdelige. Aggreko kan levere både kjøletårn og kjøleanlegg for kjølig av bygninger mens det permanente anlegget repareres eller skiftes ut.

Enten du trenger en korttidsløsning eller et langsiktig kjøleopplegg kan vi finne en kostnadseffektiv handlingsplan sammen med deg.