Gå til hovedinnhold

Grønnere oppgraderinger bloggserie #1

Riktig størrelse på kraftpakker

Slik endrer du størrelsen på en kraftpakke

Riktig størrelse på en midlertidig strømpakke er et avgjørende aspekt ved optimalisering av strømforsyningen til et anlegg eller prosjekt. Det innebærer å matche kraftproduksjonskapasiteten med de spesifikke kraftbehovene, med sikte på å skape effektivitetsgevinster. Uansett bransje eller hvor lite eller stort strømbehovet er, er riktig størrelse avgjørende for å minimere drivstofforbruk, utslipp og maksimere effektiviteten. Dette blogginnlegget utforsker hva riktig størrelse er og hvordan det kan implementeres i strømprosjekter. 

Hva er riktig størrelse?

Riktig størrelse er prosessen med å matche strømbehovet til et prosjekt med riktig generator eller forsyningspakke. Det innebærer å forstå de eksakte strømkravene til prosjektet og å tilpasse strømforsyningen til etterspørselen. Dette konseptet kan brukes i de fleste bransjer, fra datasentre og bygg og anlegg til produksjon og forsyning.

Fordeler med riktig størrelse

Høyere effektivitet

Lavere utslipp med riktig størrelse

Lavere utslipp

Redusert drivstofforbruk

Lavere drivstoffkostnader

Vanlige årsaker til overdimensjonerte generatorpakker

Overdimensjonerte generatorer kan påvirke driften på en rekke måter. Generatorer fungerer ikke godt ved lav belastning, noe som fører til ineffektivitet, ytelsesproblemer, drivstoffsvinn og potensielle havarier. Ineffektivitet kan også føre til ekstra utslipp og forurensende stoffer.  Så hvorfor er generatorer ofte overdimensjonert? De vanligste årsakene er:

 • Starte motoren
 • Økt motstandskraft
 • Topper eller svingninger i etterspørselen
 • Manglende kunnskap om nødvendig effektbelastning
 • Manglende forutseende i forhold til prosjektkrav
 • Behov for roterende reserve eller redundans

Slik endrer du størrelsen på en kraftpakke

Riktig størrelse på en kraftpakke

• Tydelig definere strømbehov, enten for hele anlegget eller spesifikt utstyr
• Vurder potensialet for endrede strømbehov under prosjektet

• Analysere anleggets eller utstyrets belastningsprofil, inkludert toppbelastning, lav belastning og grunnbelastning
• Identifisere tidspunkter og mønstre for strømsvingninger
 

• Identifisere utstyr med høy innkoblingsstrøm og spesifikke driftsperioder
• Hvis utstyret er strømforsynt, må du samle inn informasjon om strømbehovet, f.eks. oppstarts- eller driftsstrømmer.

• Hvis tilgjengelig, kan historiske strømforbruksdata gi innsikt i tidligere bruksmønstre og forutsi fremtidige behov.

• Utslippsforskrifter: finnes det regulatoriske eller juridiske krav til prosjektet i forhold til utslipp?
• Støykrav: er perioder med lavt støynivå nødvendig?
• Kritisk effekt: hvor kritisk er prosjektet, er full eller delvis resiliens et krav?
• Arrangementer: er det planlagte og ikke-planlagte hendelser som påvirker strømbehovet?

Alternativer for dimensjonering av kraftproduksjonspakker

1. Redusere størrelsen på generatoren

 • En reduksjon av størrelsen på generatoren kan skje hvis vi gjennom en lastprofilanalyse har fastslått at dette er mulig.
 • For å optimalisere effektiviteten ytterligere bør du vurdere å oppgradere til en mer drivstoffeffektiv generator med lavere utslipp, for eksempel oppgradering fra Stage 3a til Stage V )

2. Belastning etter behov

 • I en belastning-etter-behov-pakke, i stedet for én stor generator, bruker vi flere mindre generatorer som automatisk skalerer effekten opp eller ned etter behov
 • Ved hjelp av avanserte kontrollsystemer, når belastningen reduseres og det ikke er behov for en generator, vil den automatisk slå seg av for å forbedre drivstoffeffektiviteten og redusere utslippene. Dette sikrer at generatorene som fortsatt er i drift, kjører med optimal belastning
 • Standby-generatorer kan legges til en belastning-etter-behov-pakke for å gi ekstra robusthet, og kan bare kjøres når det er strømbrudd eller under service på den andre generatoren
 • Vi kan integrere BESS (Battery Energy Storage System) for å øke effektiviteten ytterligere og redusere utslippene

 3. Integrering av batterienergilagringssystemer (BESS)

 • Inkludering av batterilagring i en strømpakke kan bidra til å unngå lange perioder med lav belastning på en generator. Det kan også bidra ved å gi strømassistanse til høye innkoblingsspenninger forårsaket av motorstarter eller høy oppstartsstrøm
 • Ved å støtte høye eller lave laster kan generatoren dimensjoneres riktig i forhold til basislastkravene
 • BESS kan i noen tilfeller erstatte eller redusere behovet for generatorer i prosjekter med begrenset nettilgjengelighet
 • BESS kan integreres i en belastning-etter-behov-pakke for å redusere generatorens driftstid og bidra til sømløs oppstart
Ta kontakt for leie av aggregat fra Aggreko

Fortell oss hva du trenger

Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg med å finne det som passer for deg