Gå til hovedinnhold

Grønnere oppgraderinger bloggserie #3

En guide til batterilagringssystemer (BESS)

Hva er et batterilagringssystem (BESS)?

Batterilagringssystemer (BESS) har fått stor oppmerksomhet på grunn av de mange fordelene de gir, blant annet reduksjon av utslipp, drivstofforbruk og kostnader. Dette er imidlertid en kompleks teknologi, og det er viktig å ta hensyn til en rekke faktorer før du velger riktig BESS for ditt bruksområde. I denne artikkelen tar vi for oss de viktigste begrepene og utstyret som trengs for å integrere batterilagring. Ved å bruke batterier hjelper vi kundene våre med å optimalisere sine midlertidige strømoppsett.
 
Batterilagringssystemer, eller BESS, er innovative energilagringsløsninger som lagrer elektrisk energi i batterier for senere bruk. De spiller en avgjørende rolle for strømstabiliteten på eller utenfor nettet, optimaliserer energiforbruket, reduserer utslipp, reduserer drivstofforbruket og gir ekstra kapasitet.

Hovedkomponenter i BESS:

 • Battericeller: Battericeller lagrer elektrisk energi ved å omdanne den til kjemisk energi, og de settes vanligvis sammen i moduler og pakker for å oppnå ønsket kapasitet.
 • Vekselrettere: Disse konverterer likestrøm (DC) til vekselstrøm (AC). På denne måten kan elektrisk energi konverteres, lagres og gjenbrukes.
 • Kontrollenhet: Kontrollerer battericellenes ytelse for sikker drift. Den opprettholder også ladebalansen og gjør det mulig å fjernovervåke BESS-enheten. Kontrollen er avgjørende for hvordan BESS-enheten skal fungere sammen med andre ressurser.
 

Vanlig BESS-terminologi

Det er viktig å forstå den viktigste terminologien for batterienergi for å kunne utnytte den effektivt. Her er noen nøkkelbegreper:

 • Ladetilstand (SoC): representerer batteriets nåværende energinivå. Det illustreres ofte grafisk for å gi en visuell fremstilling av batteriets ladestatus.
 • Utladningsdybde (DoD): Angir hvor mye av batteriets kapasitet som er brukt opp. 
 • Round-Trip Efficiency (RTE): uttrykkes i prosent og representerer forholdet mellom energien som utvinnes fra BESS-enheten, og energien som tilføres, når man tar hensyn til tap som for eksempel varme.
 • BESS-syklusfrekvens: hvor mange ganger BESS-enheten går i syklus hver dag (fullading og utlading). 
 • Maksimal ladestrøm: Den maksimale ladestrømmen for en BESS bestemmes av batterikapasitet, batterikjemi og laderen eller vekselretteren som brukes i systemet.
 • Hybridisering: å legge til flere strømkilder i en løsning, for eksempel batterilagring i en generatorpakkeløsning eller til og med i en solcellepakke. En hybrid kraftpakke lages ved å kombinere to eller flere ulike former for kraft.
 • Gjennomstrømningsgrense: definerer den maksimale energimengden som kan strømme gjennom en BESS uten å bli lagret. Gjennomstrømningsgrensen er en viktig faktor når man kombinerer en generator med en BESS.
 • Spinnreserve: produksjonskapasitet som er aktiv og klar til å levere umiddelbar kraft ved økt kraftetterspørsel eller uforutsett bortfall av andre kraftkilder.
 • Fortrengning av roterende reserve: bruk av lagret energi i batterier for å erstatte eller redusere behovet for typiske kilder til roterende reserve, for eksempel generatorer. 

Hvordan vurderes batterilagringssystemer for energi?

Kapasitet for energilagring

Målt i kilowattimer (kWh) refererer dette til hvor mye energi som kan lagres. Hvis et batterilagringssystem har et høyere forhold mellom energilagring og effekt, egner det seg godt til bruksområder som roterende reserve, lagring av overskuddsenergi fra fornybare energikilder samt diesel- og drivstofffortrengning. 

Effektassistanse eller nominell effekt

Målt i kilowatt kW refererer dette til den høyeste effekten enheten kan levere på et bestemt tidspunkt. Hvis en BESS har et høyere forhold mellom effekt og energilagring, brukes denne klassifiseringen ofte til bruksområder der det er nødvendig å levere strøm raskt, for eksempel ved oppstart av en tårnkran eller som en del av en "load-on-demand"-pakke for generatorer, som gir strømassistanse til generatorer for motorstartutstyr. Den kan også brukes til å forbedre nettforsyningen med frekvensstøtte eller effektfaktorkorreksjon. 

BESS-kontrollsystemer

BESS-kontrollsystemer er utrolig viktige, ettersom de påvirker effektiviteten til en kraftpakke. Hvor mye styring som kreves, avhenger av kompleksiteten og formålet med prosjektet. Her er en oversikt over kontrollsystemene som er integrert i et prosjekt. 

 • Kontroller på produkt-/anleggsnivå: Hvert produkt er utstyrt med en styring som styrer PCS (Power Conversion System), BMS (Battery Management System) og andre hjelpesystemer i batterilagringsproduktet.
 • Mikronett-kontroller: Aggreko lanserer en mikronettkontroller for mellomstore og store mobile batterianlegg. Denne kontrolleren optimaliserer BESS-ytelsen, integreres sømløst med aggregatflåten vår og muliggjør bruk av fornybare kilder som vind- og solenergi. Den fungerer som den sentrale kontrolleren for et energisystem og kan kobles til flere anlegg. 

Integrering av BESS i en hybrid kraftpakke

Utstyret som kreves for å integrere BESS i en hybrid kraftpakke (generator og batteri), varierer betydelig avhengig av prosjektkravene. Men som regel består hovedkomponentene av kommunikasjonskabler, strømkabler, kabler fra generatoren og en generator-BESS-ladekabel. Hos Aggreko samarbeider ekspertene våre med deg for å sikre at riktig utstyr blir spesifisert i henhold til de individuelle prosjektkravene.

Vanlige bruksområder for batterilagring av energi

Nedenfor finner du de viktigste bruksområdene der vi bruker batterilagring for å hjelpe kundene våre:

 • Hybridisering, bruk av batterier for å redusere eller tilpasse størrelsen på en generator
 • For å overvinne kapasitetsbegrensninger (på grunn av en begrenset strømtilkobling eller begrenset generatoreffekt)
 • Overgangsbelastning (for å støtte høye startstrømmer, for eksempel ved motorstart av maskiner, tårnkraner osv.)
 • Integrering med fornybar energi for å håndtere periodisk forsyning
 • Motstandsdyktighet mot strømforsyning utenfor nettet
 • Reservestrøm og strømsikkerhet
 • Tilbyr virtuell kapasitet for lading av elbiler (EV)
 • Forskyvning av roterende reserve (for last ved behov og/eller oppsett med flere aktiva)
 • For å holde Stage V-motorer i drift ved optimal belastning
 • For å overholde lover og forskrifter ved arbeid i lav-/nullutslippssoner

Konklusjon

Batterilagringssystemer (BESS) er i ferd med å forandre energilandskapet ved å tilby fleksibilitet, effektivitet og bærekraft. Hos Aggreko tilbyr vi en rekke BESS-løsninger som er utformet for å dekke ulike behov for energilagring eller strømassistanse. Ved å forstå BESS-kjemi, terminologi og integrasjonskrav kan vi hjelpe deg med å ta informerte beslutninger for å minimere utslipp, redusere drivstofforbruket og optimalisere hybride strømoppsett, samtidig som du sikrer pålitelighet og ytelse.