Gå til hovedinnhold
Rapport om oppetid på linjedatasenteret

Uptime on the Line?

Robusthet i datasentre testes

Ustabile energipriser, forstyrrelser i bygge- og forsyningskjeden og økende bevissthet om datasentersektorens høye forbrukshastighet setter målet om å være online mer enn 99 % av tiden i fare.

For å forstå de viktigste utfordringene som de europeiske markedene står overfor, har vi samlet innsikt fra 700 europeiske datasenterkonsulenter og kartlagt svarene i vår todelte rapportserie – Uptime on the Line? 

Rapportene ser også på muligheter for å kompensere for utfordringer knyttet til energi- og temperaturstyring i sektoren, for å forbedre robustheten, styre kostnadene og oppfylle bærekraftsmålene.

Last ned forskningsrapporter om datasentre

Uptime on the Line-rapportene

Mer informasjon

For mer informasjon, eller for å diskutere noen av utfordringene og mulighetene som rapporten omhandler, kan du ta kontakt med en av våre datasentersektoreksperter. 

Ta kontakt med oss